Chưa phân loại

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới

Ngày 31/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 268/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Hải Phòng về việc thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thành phố Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương; hiện nay Thành phố đang thực hiện lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của Thành phố, trong đó có khu vực nội thành (các quận) và khu vực ngoài thành (các huyện); hồ sơ được nghiên cứu trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 – 25.000), trong đồ án đã xác định các định hướng phát triển khu vực đô thị, nông thôn và các khu chức năng; mặt khác Thành phố đang lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Luật Quy hoạch năm 2017. Theo Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, thì đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện được nghiên cứu trên cơ sở bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000 (mức độ nghiên cứu tương đương với quy hoạch chung Thành phố có tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000); do vậy, việc sử dụng đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó có quy hoạch khu dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) để thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là có cơ sở.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_268-BXD-QHKT_31012023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 268/BXD-QHKT.

994 Comments