Chưa phân loại

Bắc Kạn nâng chỉ số hài lòng về sự phục

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, kết quả điều tra xã hội học cho thấy, trong năm 2022, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của người dân là 89,07%.

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: Hương Dịu)

Kết quả này thu được thông qua điều tra xã hội học đối với người dân, tổ chức đã đã hoàn thành và nhận kết quả thủ tục hành chính ở 6 dịch vụ hành chính công, bao gồm: Đất đai; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội; bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy lợi; lao động, thương binh và xã hội; tư pháp-hộ tịch; hoạt động xây dựng.

Với mỗi tiêu chí, người dân, tổ chức đưa ra đánh giá về sự hài lòng và đánh giá chung về sự hài lòng đối với toàn bộ dịch vụ theo thang đánh giá 5 mức: Rất không hài lòng; Không hài lòng; Bình thường; Hài lòng; Rất hài lòng.

Kết quả điều tra cho thấy, các chỉ số hài lòng đạt cao nhất là lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (92,82%) và thấp nhất là dịch vụ thuộc lĩnh vực xây dựng (72,9%); các dịch vụ thuộc lĩnh vực đất đai, tư pháp – hộ tịch đạt mức khá tốt (87,44% – 90,42%); lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đạt 80,94%.

Đối với tiêu chí tiếp cận dịch vụ, có 89,07% người dân “hài lòng” với thủ tục hành chính. Trong đó, người dân chủ yếu tìm hiểu thông tin về các cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính qua chính quyền phường, xã là 66,7%; biết thông tin qua hỏi người thân, bạn bè là 17,7%; biết thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng là 12,7%; biết thông tin qua mạng internet 2,2%. Người dân đánh giá cao về mức độ dễ dàng, thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về dịch vụ. Có 89,07% có ý kiến người dân trả lời hài lòng với thông tin về dịch vụ và về cơ sở vật chất tại nơi cung cấp các dịch vụ.

Sở Nội vụ Bắc Kạn kiểm tra hoạt động công vụ tại chính quyền cấp xã ở huyện Na Rì. (Ảnh: Bùi Khiêm)

Về tiêu chí thủ tục hành chính, có 90,38% người dân được hỏi trả lời “hài lòng”. Trong đó, cao nhất là các thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đạt 94,7%; thấp nhất là các thủ tục thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đạt 86,4%; có 0,4% người dân “không hài lòng” và 9,22% trả lời bình thường với thủ tục hành chính, cần công khai, minh bạch hơn trong các loại thủ tục hành chính của cả tỉnh.

Có 90,27% người dân “hài lòng” với sự phục vụ của công chức nơi cung cấp các dịch vụ hành chính. Trong đó, cao nhất là trong các lĩnh vực xây dựng đạt 95,2%; thấp nhất là lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú ý và thuỷ lợi đạt 85%,

Sự hài lòng về kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước đối với các dịch vụ hành chính là 92,33%; trong đó, lĩnh vực lĩnh vực xây dựng đạt 100%. Sự hài lòng về kết quả giải quyết công việc trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thấp nhất đạt 87,9%. Có 0,4% người dân trả lời còn có công chức gây phiền hà, sách nhiễu.

Dù là tỉnh miền núi, khó khăn nguồn lực đầu tư nhưng những năm qua, Bắc Kạn đã có nhiều tiến bộ trong cải cách hành chính. Riêng năm 2022, tỉnh hoàn thành đúng tiến độ 59/59 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực này. Đến nay, toàn tỉnh có 1.816 dịch vụ công trực tuyến, trong đó, dịch vụ công mức độ trực tuyến toàn trình là 1.217 dịch vụ; dịch vụ công trực tuyến một phần là 599 dịch vụ; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện cung cấp toàn trình đạt 100%.

Bắc Kạn đã xây dựng ứng dụng công dân số trên nền tảng di động “Smart Bac Kan” để mỗi người dân sẽ giao tiếp với chính quyền thông qua smartphone. Tỉnh cũng đồng ý triển khai thử nghiệm Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dân, cho phép người dân phản ánh, kiến nghị về quy định và việc thực hiện thủ tục hành chính.