Chưa phân loại

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện

Ngày 28/12/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn công cụ đánh giá – công nhận khu đô thị xanh tại Việt Nam” (mã số RD 06-21) do nhóm nghiên cứu Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Ông Vũ Ngọc Anh -Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

PGS.TS. Phạm Thúy Loan trình bày với Hội đồng các kết quả Nhiệm vụ đã đạt được

Tại cuộc họp, đại diện cho nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Phạm Thúy Loan – Phó Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt lý do, sự cần thiết của đề tài, nội dung công việc đã thực hiện. Theo báo cáo, phát triển các dự án khu đô thị mới theo hướng xanh (các khu đô thị xanh) tại các thành phố của Việt Nam, đặc biệt là những thành phố lớn, đang trở thành yêu cầu của thời đại, và là xu thế tất yếu trong tương lai. Với những lợi điểm nổi bật như nhiều không gian xanh, chất lượng môi trường tốt, sự hài hòa giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên…, các đô thị xanh sẽ tạo môi trường sống tốt, bảo đảm sức khỏe và các giá trị sống cho cư dân.

Theo PGS.TS. Phạm Thúy Loan, trong hơn 20 năm qua, xấp xỉ 5000 dự án khu đô thị mới quy mô trên 20ha đã được đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Nếu các khu đô thị này được thực hiện theo hướng xanh thì sẽ đóng góp không hề nhỏ để Việt Nam thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Nắm bắt xu thế này, năm 2017, Bộ Xây dựng đã giao Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn đánh giá, công nhận dự án khu đô thị xanh” (mã số RD 57 -17). Qua 2 năm thực hiện, Nhiệm vụ đã xây dựng được khung tiêu chí cho khu đô thị xanh, gồm 6 nhóm tiêu chí lớn với 24 tiêu chí và 60 hạng mục, tổng số 105 điểm. Tuy nhiên, do vấn đề kinh phí, các kết quả của RD 57-17 chưa đủ để triển khai áp dụng vào thực tiễn. Để phát triển kết quả của RD 57 -17 thành một sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao, Bộ Xây dựng tiếp tục giao Nhiệm vụ RD 06-21 cho Viện Kiến trúc quốc gia chủ trì thực hiện trong 2 năm 2021-2022.

Mục tiêu cụ thể của RD 06-21 là nâng cấp sản phẩm của RD 57 -17, thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng một số bộ công cụ đánh giá, chứng nhận khu đô thị xanh của thế giới (LEED, BREEAM), từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, đặc biệt trong việc vận hành các công cụ, cách thúc đẩy áp dụng các công cụ này vào thực tiễn. RD 06-21 cũng nhằm đánh giá thử cho 2 dự án khu đô thị mới để kiểm tra tính phù hợp của Bộ tiêu chí; tham vấn các bên liên quan (chủ đầu tư, nhà tư vấn, cơ quan quản lý xây dựng) để hoàn thiện Bộ tiêu chí.

Qua quá trình thực hiện, bằng nhiều phương pháp nghiên cứu như thu thập phân tích các tài liệu liên quan, khảo sát thực địa, tổ chức hội thảo tham vấn, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành Nhiệm vụ. Sản phẩm của Nhiệm vụ RD 06-21 ngoài báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp, nhóm đã hoàn thiện và đề xuất Bộ tiêu chí đánh giá chứng nhận khu đô thị xanh (theo 6 nhóm tiêu chí: Vị trí & Địa điểm xanh; Quy hoạch & Thiết kế xanh; Giao thông xanh; Công trình xanh; Hạ tầng xanh; Quản lý, vận hành xanh & Các sáng kiến xanh khác), đề xuất quy trình đánh giá – chứng nhận khu đô thị xanh và dự thảo Thông tư về ban hành Bộ tiêu chí khu đô thị xanh và Hướng dẫn đánh giá – công nhận khu đô thị xanh. 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều thống nhất với sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ cũng như chuyên môn cao, các phương pháp khoa học, logic của nhóm thực hiện. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực: cần bổ sung thêm thử nghiệm đánh giá đề tài để có cơ sở đối chiếu với các kết quả của RD 57-17; làm rõ hơn vấn đề các khu đô thị tiết kiệm năng lượng, đô thị thông minh có được cộng thêm điểm hay đưa ra ngoài bộ tiêu chí đánh giá này và có Bộ tiêu chí riêng…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia, kết quả xếp loại Khá.