Uncategorized

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000).

Ảnh minh họa.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Sơn Động gồm 2 thị trấn và 15 xã trừ một phần diện tích thuộc xã Phúc Sơn (thuộc Trường bắn Quốc gia TB1). Ranh giới lập quy hoạch được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp Trường bắn Quốc gia TB1 và huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; phía Đông giáp xã Tân Dân, thành phố Hạ Long và huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; phía Tây giáp huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 784,62 km². Quy mô dân số hiện trạng khoảng 78.682 người; dự báo đến năm 2030 khoảng 87.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 26.100 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 30%; đến năm 2040 khoảng 97.500 người, trong đó dân số đô thị khoảng 39.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%.

Quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch là cụ thể hóa mục tiêu theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022. Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh kinh tế, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn. Đáp ứng các tiêu chí huyện nông thôn mới phục vụ chương trình mục tiêu nông thôn mới quốc gia và các kế hoạch phát triển nông thôn toàn tỉnh. Tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trong huyện. Cung cấp thông tin, cơ sở pháp lý cho việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Động là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Bắc Giang, phát triển kinh tế với các lợi thế, thế mạnh của huyện về nông, lâm nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch tâm linh sinh thái. Là vị trí trung gian quan trọng kết nối giữa trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn.

Cơ sở và phương pháp xác định tạo động lực phát triển huyện Lục Ngạn bao gồm: Hoạt động của trung tâm hành chính huyện Sơn Động trong tương lai, dịch vụ thương mại, dịch vụ công – nông nghiệp cho huyện Sơn Động. Các khu, điểm du lịch, văn hóa lễ hội; khu vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa thể thao… Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại – dịch vụ, khám chữa bệnh… Duy trì và đẩy mạnh công nghiệp, nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao phục vụ nội tỉnh và vùng phụ cận.