Uncategorized

Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ quy hoạch Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị – công viên – trung tâm hành chính mới tỉnh.

Theo UBND TP. Nha Trang, Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị – công viên – trung tâm hành chính mới tỉnh với quy mô 705,12ha, thuộc xã Vĩnh Thái và xã Phước Đồng (Nha Trang) đã được phê duyệt từ năm 2012. Qua quá trình quản lý quy hoạch đến nay đã có những bất cập. Cụ thể, hiện nay, các trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh nằm rải rác trong khu vực đô thị trung tâm, dọc bờ biển và các trục giao thông chính. Trước kia, tỉnh định hướng từng bước di dời các trụ sở cơ quan theo quy hoạch Khu đô thị – công viên – trung tâm hành chính mới tỉnh. Tuy nhiên đến nay, định hướng này đã có sự thay đổi để phù hợp với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 đang triển khai. Vì vậy, việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị – công viên – trung tâm hành chính mới tỉnh là cần thiết và cấp bách.

Một góc khu vực nằm trong quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị – công viên – trung tâm hành chính mới tỉnh.

Quy hoạch được điều chỉnh theo hướng tổ chức trung tâm đô thị hiện đại, sầm uất, có bản sắc và công viên quảng trường công cộng ven mặt nước, công viên chuyên đề gắn với hệ thống mặt nước được mở rộng. Quy hoạch bố trí khoảng 10ha đất dự trữ xây dựng cơ quan hành chính và 4ha đất công trình công cộng cấp đô thị để đáp ứng việc di dời một số cơ quan hành chính từ khu trung tâm hiện hữu khi có nhu cầu; không xây dựng đường xe cơ giới đi sát phía tây sông Quán Trường qua khu vực này, thay vào đó là tổ chức công viên sinh thái ngập mặn và quảng trường công cộng ven mặt nước.

Bên cạnh đó, khu vực này sẽ được khôi phục lại hệ sinh thái ngập mặn; tổ chức công viên chuyên đề gắn với cảnh quan sinh thái ngập mặn. Công viên chuyên đề được xã hội hóa nhưng cần được tổ chức dạng công viên mở hoặc ít nhất 30% không gian cảnh quan của công viên là không gian mở công cộng để mọi người dân và du khách đều được tự do tiếp cận và chỉ phải trả phí khi sử dụng các dịch vụ trong công viên. Như vậy, sẽ vừa đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn thực hiện, vừa thực hiện vai trò là công viên công cộng có đi kèm dịch vụ. Những tuyến chính của sông Tắc, sông Quán Trường, sông Đồng Bò được giữ và nạo nét, mở rộng; phá bỏ các bờ đìa tôm để tạo ra những mặt nước rộng lớn.

Đồ án quy hoạch sẽ rà soát cập nhật các dự án đầu tư đã thực hiện trong khu vực lập quy hoạch; đánh giá các chỉ tiêu sử dụng đất hiện trạng; phân tích các vấn đề bất cập của đồ án quy hoạch đã được duyệt. Đồng thời, đề xuất ý tưởng điều chỉnh quy hoạch phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch theo quy định pháp luật hiện hành; đưa ra các quy định quản lý cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ về mật độ xây dựng, chiều cao công trình, không gian ngầm, khoảng lùi đối với các công trình.

Ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị – công viên – trung tâm hành chính mới tỉnh được xác định đảm bảo khớp nối với ranh giới đồ án quy hoạch phân khu các khu vực lân cận đang triển khai. Cụ thể, phía bắc giáp đường Phong Châu và Khu đô thị Mỹ Gia; phía đông giáp sông Tắc và các khu đô thị phía tây đường Lê Hồng Phong; phía tây giáp sông Tắc và khu dân cư xã Phước Đồng; phía nam giáp sông Tắc và khu dân cư Hòn Rớ.

Người dân đóng góp ý kiến có thể gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến UBND xã Vĩnh Thái, UBND xã Phước Đồng hoặc Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang. Thời gian nhận phiếu ý kiến đến hết ngày 15-3.