Uncategorized

Thừa Thiên Huế: Quy hoạch định hướng thành lập phường

Ngày 21/2 tại xã Điền Lộc, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch phân khu Điền Lộc – Điền Hòa (định hướng thành lập phường) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bản đồ phân khu Điền Lộc – Điền Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị đã công bố quyết định số 254, 255/ QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án và quyết định về ban hành quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Điền Lộc – Điền Hòa.

Theo đó, quy hoạch phân khu Điền Lộc – Điền Hòa định hướng thành lập phường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Điền Lộc và xã Điền Hòa, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 2.715,9 ha.

Với định hướng phát triển thành phường theo hướng mở rộng địa giới hành chính, trên cơ sở sáp nhập 2 xã Điền Lộc và Điền Hòa, là trung tâm tiểu vùng các xã Ngũ Điền, vùng ven biển – đầm phá; cảng chuyên dụng Điền Lộc, phát triển mạnh du lịch dịch vụ biển và vùng ngập nước, nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo…

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để đầu tư các hạng mục liên quan đến các hạ tầng như đường, điện, thoát nước… cùng với các hạ tầng kỹ thuật khác, cùng với đó là các dự án đầu tư, phát triển kinh tế xã hội Phong Điền nói riêng và Thừa Thiên Huế nói chung.