Tin Tức

Quảng Nam kêu gọi đầu tư Cụm công nghiệp Rừng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm.

Cụ thể, Cụm công nghiệp Rừng Cấm có diện tích sử dụng đất khoảng 13,8 ha, thuộc xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước. Dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và những công trình thiết yếu.

Về hiện trạng sử dụng đất, đất ở có diện tích 1.088 m2; đất trồng cây hàng năm khác là 132.622 m2; đất giao thông 1.234 m2…

Tổng mức đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Rừng Cấm khoảng 45 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 38 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 7 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023 đến hết năm 2025. Thời gian hoạt động của dự án dự kiến 50 năm.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, mục tiêu đầu tư là xây dựng Cụm công nghiệp Rừng Cấm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và làm việc tốt nhất, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ của địa phương. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Được biết vừa qua, địa phương còn ký Quyết định 1181 phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Phú Ninh, diện tích sử dụng đất khoảng 50 ha. Quy mô đầu tư đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và các công trình thiết yếu. Khu vực thực hiện dự án thuộc thị trấn Phú Thịnh, xã Tam Thái, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tổng mức đầu tư 298 tỷ đồng.

Theo địa phương này, các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam đã được nâng cấp về cơ sở hạ tầng, thu hút được nhiều dự án đầu tư thứ cấp, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh. Đặc biệt, giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những khu công nghiệp trên địa bàn mặc dù có bị ảnh hưởng, nhưng vẫn duy trì tốt sản xuất kinh doanh. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 800 triệu USD, giải quyết việc làm cho 55.000 lao động.

Tỉnh xác định, phát triển công nghiệp là định hướng lớn đối với phát triển kinh tế của Quảng Nam. Bởi thực tế ngành công nghiệp đã mang lại nhiều thành công cho tỉnh. Ngoài ra, phát triển công nghiệp cũng là xu thế nên công nghiệp sẽ phải có chiều sâu, lâu dài, bền vững cho sau này. Các khu công nghiệp đang hình thành đều được xác định ngành công nghiệp chủ đạo, mũi nhọn trong thu hút đầu tư, đặc biệt là theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Trong đó, tập trung thu hút dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, từ chối dự án quy mô quá nhỏ, công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cảnh quan thiên nhiên.

Đối với thu hút nhà đầu tư thứ cấp, Quảng Nam ưu tiên thu hút doanh nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường, công nghiệp cơ khí, dược liệu và công nghệ cao.