Site icon Ký Gửi Bất Động Sản

Thanh Hóa thu nội địa 6 tháng gần 12

#image_title

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh này tháng 6 năm 2023 ước đạt 1.628 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán năm và bằng 46,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 11.800 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và bằng 67% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu khối doanh nghiệp nhà nước ước đạt 782 tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán và bằng 89,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách Nhà nước lớn, như: Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa 324,5 tỷ đồng, bằng 55% dự toán và bằng 116,2% so với cùng kỳ; Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa 77,8 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán và bằng 96,7% so với cùng kỳ; Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 27,7 tỷ đồng, bằng 19,1% dự toán và bằng 90% so với cùng kỳ…

Thu khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3.608 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán và bằng 111% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách Nhà nước lớn, như: Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn 3.136,7 tỷ đồng, bằng 107,6% so với cùng kỳ; Công ty xi măng Nghi Sơn 29,2 tỷ đồng, bằng 118,2% so với cùng kỳ…

Thu khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 1.636 tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán và bằng 109,8% so với cùng kỳ năm 2022. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 533 tỷ đồng, bằng 48,5% dự toán và bằng 68,6% so với cùng kỳ. Lệ phí trước bạ ước đạt 421 tỷ đồng, bằng 43% dự toán và bằng 75,2% so với cùng kỳ. 

Thuế bảo vệ môi trường ước đạt 576 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán và bằng 52% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất 3.282 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán và bằng 40,3% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 167,9 tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán và bằng 44% so với cùng kỳ.

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa năm 2023 là 35.430 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 21.840 tỷ đồng. Thu từ đất là 7.100 tỷ đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23 tỷ đồng; thu nội địa khác là 14.717 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 5693, yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp đôn đốc thu, nộp và điều hành thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh được Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Các đơn vị này cần tập trung vào các lĩnh vực thu từ đât đai, khoáng sản; thu từ các dự án hết thời gian ưu đãi, thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số; thực hiện kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thương mại; các doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn, có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn….

Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp xây lắp ngoài tỉnh có tham gia thi công các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhưng hạch toán phụ thuộc công ty mẹ có trụ sở ở tỉnh, thành phố khác. Các cơ quan này cũng cần chủ động các giải pháp vận động, thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng quy mô sản xuât kinh doanh và đăng ký kê khai, nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị về chế độ, chính sách thuế, hải quan; chủ động, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người nộp thuế; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ (miễn, giảm, gia hạn) thuế, phí, tiền thuê đất của Chính phủ, chính sách hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp.

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ thuế và các khoản thuế được gia hạn đến hạn nộp vào ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt và các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tập trung giải quyết các thủ tục về đất đai để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo việc tổ chức đấu giá chặt chẽ, công khai, minh bạch, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước.

Exit mobile version