Chưa phân loại

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại xã Lương Phong, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 2,0ha. Theo đó, điều chỉnh từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (khoảng 1,8ha) và đất khu dân cư hiện trạng (khoảng 0,2ha) sang quy hoạch đất công trình giáo dục.

Lý do điều chỉnh là để thực hiện dự án trường mầm non Lương Phong số 1 theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Tại xã Châu Minh, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 3,0ha. Theo đó, điều chỉnh khoảng 3,0ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công trình giáo dục (khoảng 2,0ha) và đất thể dục thể thao (khoảng 1,0ha).

Lý do điều chỉnh để thực hiện các dự án trường tiểu học và sân thể thao xã Châu Minh theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Sở Xây dựng, UBND huyện Hiệp Hòa chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.