Chưa phân loại

Tập trung nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ lập Quy

Sáng 6/1, tại Cung Trí thức Thành phố (số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội), Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.  

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội Võ Hải Long cho biết, trong năm 2022, Viện đã bám sát chỉ đạo của Thành phố, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, Viện đã chủ động, nghiêm túc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được Thành ủy, UBND Thành phố giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ, trong đó, có nhiều nội dung lớn, quan trọng: tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; phối hợp có hiệu quả với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng các đề án, trong đó có nhiều nội dung mới để làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố (như: nghiên cứu về mô hình kinh tế mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức; đề án phát triển kinh tế đô thị; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn; giải pháp phát huy các nguồn lực văn hóa;…).

Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đã tập trung và tổ chức triển khai hiệu quả 2 nhiệm vụ lớn, quan trọng của Thành phố đó là triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND Thành phố; nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)… Đây là 2 nội dung rất quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và là kim chỉ Nam để phát triển Thủ đô không chỉ của năm 2022, của giai đoạn 2021-2025 mà còn cho nhiều giai đoạn về sau.

Ngoài ra, trong năm 2022, tập thể cán bộ, công chức Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đã tham mưu từng bước hoàn thiện thể chế về hoạt động và phát triển Viện. Trong đó, Viện đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các sở chuyên ngành để tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện; tạo sự thay đổi lớn trong hoạt động của Viện: là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tham mưu và có chế độ mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia các nhiệm vụ của Viện. 

“Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, tập thể Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội được Cụm Thi đua đề xuất UBND Thành phố tặng Cờ Thi đua, nhiều đơn vị, cá nhân được xem xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố”, đồng chí Võ Hải Long nhấn mạnh.

Tích cực chuyển đổi số phục vụ công tác tham mưu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ và người lao động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội đã đạt được trong năm vừa qua.

“Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong năm 2022, Thành phố đã chủ động triển khai nhiều nội dung lớn, quan trọng về phương hướng phát triển, về quy hoạch, về cơ chế chính sách để tạo đà phát triển Thủ đô trong những năm tới và định hướng cho những giai đoạn tiếp theo. Những kết quả đạt được của Thành phố là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ, người lao động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội”, đồng chí Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị từng cán bộ, công chức của Viện cần xác định thái độ, tâm thế của mình là “thượng tôn pháp luật, luôn luôn lắng nghe và thái độ phục vụ”. Thành phố đã và đang dành những gì tốt nhất cho Viện, và trong tương lai, xác định Viện luôn là môi trường đào tào cán bộ cấp chiến lược của Thành phố. Để được như vậy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng: Lãnh đạo Viện, cán bộ công chức Viện cần khẳng định vai trò, vị thế, tâm thế, luôn là người “truyền cảm hứng” không chỉ với anh em trong tổ, trong phòng mà còn cả trong cơ quan và trong cả Thành phố, vì sứ mệnh và bổn phận của mình.

Đồng chí Hà Minh Hải cũng yêu cầu Viện cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành của Thành phố, trong đó có việc thu thập, chia sẻ dữ liệu cũng như thống nhất phương thức khai thác dữ liệu để phục vụ công tác tham mưu, báo cáo; đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành chuyên môn để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ; tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ lập “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2030” báo cáo UBND Thành phố xem xét, thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo tiến độ.

Cùng với đó, Viện cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và sớm thực hiện lộ trình chuyển đổi số theo chủ trương và chỉ đạo của Thành phố. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược của Thủ đô, việc tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số ở Viện sẽ là một trong những khâu quan trọng và cần thiết nhất để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội khẳng định sẽ cùng tập tập thể cán bộ, viên chức của Viện tiếp tục phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục những khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.