Chưa phân loại

Giảm mật độ xây dựng tại ô đất tại quận

Ô đất công cộng đơn vị ở có ký hiệu CCV-2 thuộc quy hoạch hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên vừa được điều chỉnh giảm mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất.

Một đoạn tuyến đường thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Ảnh: Thùy Chi

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5232/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên, tỉ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CCV-2.

Theo đó, ô đất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích khoảng 7.474m2, thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Ô đất có ranh giới phía Tây Bắc giáp tuyến đường quy hoạch 40m; phía Đông Nam giáp ngõ 268 Ngọc Thụy; phía Tây Nam giáp tuyến đường theo quy hoạch; phía Đông giáp ô đất có chức năng bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 25/4/2012, ô đất ký hiệu CCV-2 được xác định chức năng là đất công cộng đơn vị ở (trạm y tế, nhà văn hóa phường Ngọc Thụy) với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chi tiết.

Cụ thể, diện tích ô đất khoảng 7.474m2, diện tích xây dựng khoảng 3.438m2, tổng diện tích sàn 2.690m2, mật độ xây dựng 46%, hệ số sử dụng đất 0,36 lần, tầng cao trung bình 3 tầng (1-3 tầng).

Nay giữ nguyên phạm vi, ranh giới, chức năng sử dụng đất (công cộng đơn vị ở trạm y tế, nhà văn hóa phường Ngọc Thụy), điều chỉnh diện tích xây dựng giảm còn khoảng 1.970m2, tổng diện tích sàn tăng lên 7.905m2, mật độ xây dựng giảm còn 26,3%, hệ số sử dụng đất tăng là 1,05 lần, tầng cao trung bình 1 – 5 tầng và bổ sung thêm diện tích 1 tầng hầm 1.590m2.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên giữ nguyên mạng lưới đường giao thông xung quanh khu đất và không làm thay đổi hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được xác định theo Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên, tỉ lệ 1/500 đã được duyệt.

UBND TP. Hà Nội cho biết, việc thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên, tỉ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CCV-2 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình công cộng, khai thác hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, phục vụ nhu cầu dân cư khu vực, làm cơ sở triển khai các thủ tục dự án đầu tư theo quy định.