Chưa phân loại

Thành phố Lào Cai công bố điều chỉnh quy hoạch

Vừa qua, UBND thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị công bố công khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Tân Lập và nút giao cầu Phú Thịnh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Quang cảnh hội nghị công bố quy hoạch.

Phạm vi ranh giới dự án được xác định tổng thể: Phía Đông giáp sông Hồng; phía Tây giáp tiểu khu đô thị số 10, tiểu khu đô thị số 3; phía Nam giáp tiểu khu đô thị số 14+15; phía Bắc giáp sông Hồng. Tổng diện tích quy mô nghiên cứu tổng thể 43,18 ha, bao gồm diện tích quy hoạch chi tiết khu đô thị Tân Lập đã được phê duyệt là 40,09 ha, diện tích bổ sung khu vực nút giao cầu Phú Thịnh là 2,28 ha… Các nội dung điều chỉnh quy hoạch bao gồm: Điều chỉnh sử dụng đất, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật, khu vực rà soát khớp nối dự án…

Phối cảnh tổng thể dự án.

Tại hội nghị, các ý kiến cơ bản nhất trí với phê duyệt, tuy nhiên, Nhân dân mong muốn dự án sớm được triển khai, Nhà nước quan tâm đến cơ chế chính sách và cơ sở hạ tầng cho khu dân cư.

Việc điều chỉnh quy hoạch dự án phù hợp với định h­ướng phát triển của tỉnh Lào Cai nói chung, cũng như của thành phố Lào Cai nói riêng; đảm bảo tính khớp nối với dự án kè sông Hồng đoạn qua tiểu khu đô thị số 3, đoạn qua khu đô thị Tân Lập và dự án cầu Phú Thịnh (nút giao đầu cầu Phú Thịnh khu vực bờ hữu sông Hồng)…