Uncategorized

Gần 1.200 doanh nghiệp được hỗ trợ về thủ tục

Tiếp tục triển khai chủ trương cải cách thủ tục hành chính, các chương trình, hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, xuất, nhập khẩu, chiều 24/11, tại Bắc Giang, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 9 khu công nghiệp với diện tích khoảng 2.390,7ha. Theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Bắc Giang quy hoạch 29 khu công nghiệp với diện tích khoảng 7.000 ha và 63 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 3.006ha.

Từ đầu năm đến nay, số lượng doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan tại Chi cục Hải quan Quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang là 1.193 doanh nghiệp. Dự báo trong thời gian tới, số lượng doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng, theo đó lượng hàng hóa xuất nhập khẩu cũng gia tăng, đặt ra yêu cầu, cũng như áp lực trong công tác quản lý với cơ quan Hải quan, đòi hỏi vừa đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tạo thuận lợi thương mại cho hoạt động giao thương quốc tế.

Tại lễ ký kết, Cục trưởng Hải quan tỉnh Bắc Ninh Trần Đức Hùng cho biết: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên. Trước đó, Cục Hải quan Bắc Ninh đã tổ chức triển khai hỗ trợ, giải đáp thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Thái Nguyên thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Số lượng doanh nghiệp làm thủ tục hải quan từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn Cục Hải quan Bắc Ninh quản lý là 5.615 doanh nghiệp (trong đó các doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang là 1.193 doanh nghiệp). Nổi bật trong đó là một số doanh nghiệp có quy mô rất lớn, thuộc hệ thống các tập đoàn đa quốc gia như: Samsung; Canon; Amkor; Goertek; Foxconn; Luxshare…

Loại hình xuất nhập khẩu chủ yếu gồm: Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của các doanh nghiệp chế xuất, miễn thuế (nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất xuất khẩu, xuất khẩu sản phẩm gia công…) và một số loại hình có thuế như: Nhập khẩu máy móc thiết bị; nhập khẩu kinh doanh sản xuất; nhập khẩu kinh doanh tiêu dùng…

Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đạt 163 tỷ USD và đã trở thành đơn vị Hải quan có kim ngạch đứng đầu cả nước. Tính đến ngày 16/11/2022 tổng kim ngạch đạt 159,2 tỷ USD (bằng 110% cùng kỳ năm 2021) và vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu trong các đơn vị Hải quan cả nước (trong đó kim ngạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 36,9 tỷ USD bằng 138% cùng kỳ năm 2021).

Theo đồng chí Trần Đức Hùng, việc ký kết quy chế phối hợp được coi là bước ngoặt quan trọng, tạo bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời là cơ sở để hoạt động phối hợp được bài bản, chủ động và có kế hoạch rõ ràng, trong đó có các nội dung phối hợp, cách thức chặt chẽ và đầu mối cụ thể.

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh sẽ có những hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh Bắc Giang. Giúp doanh nghiệp giảm thời gian, giảm đầu mối khi tìm hiểu các chính sách, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu…