Uncategorized

Thị trấn Mỹ An triển khai mô hình “6 trong

Trên cơ sở mô hình “5 trong 1” được triển khai từ năm 2021 đối với thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật và thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, năm 2023, UBND thị trấn Mỹ An tiếp tục lồng ghép thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội vào mô hình và trở thành mô hình “6 trong 1”.


Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thị trấn Mỹ An tiến hành xác minh hồ sơ tại nhà người dân

Khi thực hiện mô hình “6 trong 1”, người khuyết tật hoặc người đại diện của người khuyết tật chỉ cần đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND thị trấn Mỹ An 1 lần duy nhất khi liên hệ nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật, trợ cấp xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế thay vì phải đến trụ sở 6 lần như trước đây. Sau khi hoàn tất các hồ sơ, kết quả sẽ được trực tiếp trao trả tại nhà cho người dân.

Việc triển khai mô hình nhằm nâng cao tính chủ động của công chức chuyên môn thị trấn, xây dựng chính quyền phục vụ phục vụ Nhân dân; giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, tạo điều kiện cho người khuyết tật không phải đến UBND thị trấn Mỹ An mà vẫn được cấp giấy xác nhận khuyết tật và được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ người khuyết tật trong giải quyết thủ tục hành chính được đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy trình.