Uncategorized

Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy

Ngày 22/2/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku và vùng phụ cận, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, định hướng đến 2050. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị

Trong báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia) nêu rõ lý do, sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku và vùng phụ cận. Theo đó, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng Pleiku thành “thành phố Pleiku – cao nguyên xanh vì sức khỏe”; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường; khai thác tốt thế mạnh để phát triển đô thị có bản sắc riêng gắn với phát triển du lịch dịch vụ, các giá trị văn hoá bản địa; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Đến năm 2050 thành phố Pleiku sẽ phát triển mở rộng về hướng các huyện lân cận đặc biệt là huyện Đak Đoa, có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia, đóng vai trò là một trong những trung tâm phát triển chính của khu vực Tây Nguyên, có sức hút đầu tư lớn và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trên một số lĩnh vực.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Pleiku và một phần các huyện lân cận, ranh giới cụ thể như sau: phía Bắc giáp huyện Chư Păh; phía Nam giáp huyện Chư Prông, huyện Chư Sê và huyện Đak Đoa; phía Tây giáp huyện Ia Grai; phía Đông giáp huyện Đak Đoa.

Nhiệm vụ đưa ra yêu cầu trọng tâm đối với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku và vùng phụ cận, như: rà soát, xác định những vấn đề bất cập ưu tiên giải quyết của Quy hoạch năm 2018 nhằm đề xuất điều chỉnh quy hoạch đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh phát triển của khu vực; điều chỉnh định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật của thành phố Pleiku và vùng phụ cận phù hợp với tầm nhìn và thích ứng linh hoạt với các biến động kinh tế xã hội, biến đổi khí hậu; cập nhật những chủ trương, định hướng quan trọng của quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên và quy hoạch tỉnh Gia Lai; lồng ghép quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Biển Hồ – Chư Đăng Ya trong Đồ án; định hướng phát triển kết nối không gian giữa khu du lịch và thành phố Pleiku phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đóng góp nhiều ý kiến giúp đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng Nhiệm vụ, trong đó chú trọng bảo vệ tài nguyên rừng, hồ cảnh quan, các giá trị bản sắc văn hóa địa phương; phạm vi lập quy hoạch chỉ nên thực hiện đối với thành phố Pleiku hiện hữu, có sự nghiên cứu tính liên kết vùng; cân nhắc điều chỉnh tên Nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu, tập trung làm rõ phạm vi, ranh giới lập quy hoạch là theo địa giới hành chính thành phố Pleiku, điều chỉnh thời hạn lập quy hoạch đến năm 2045 đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; chú ý đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch, dự án đã được phê duyệt…để có cơ sở dự báo; làm rõ mô hình, cấu trúc các khu vực chức năng.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.