Uncategorized

Từng bước định hướng cho công tác lập Quy hoạch

Chiều 7/2, tại trụ sở UBND Thành phố, làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội cùng một số Sở, ngành, đơn vị về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức hội thảo “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hoá nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự chuẩn bị của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội cho hội thảo quan trọng này nhằm gợi mở và định hướng cho nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hội thảo “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hoá nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”” phải là hội thảo khoa học thực thụ, đề cao tính khoa học và tính dân chủ. Do đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội cùng các Sở: Văn hoá và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cần rà soát, bổ sung, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng khâu nội dung cũng như công tác truyền thông, hậu cần… để Hội thảo đạt được mục đích là bước định hướng cho công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và các sở: Văn hoá và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Tài chính… cho thấy, các đơn vị đã sẵn sàng và quyết tâm thực hiện thành công Hội thảo. Đến thời điểm này, số lượng bài tham luận đủ chất lượng để yên tâm tổ chức một hội thảo tầm quốc gia. Nội dung Hội thảo nêu bật được mục đích: Nhận diện đặc tính văn hoá Hà Nội một cách chuẩn xác, xác định văn hoá như một thuộc tính để phát triển Thủ đô Hà Nội. Qua đó, rút ra chỉ đạo về mặt tư tưởng, lý luận để thống nhất với các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô lấy quan điểm này làm kim chỉ Nam trong quá trình lập quy hoạch.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Dự kiến, Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 28/2/2023, tại Khách sạn Công đoàn (quận Tây Hồ, Hà Nội). Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, đây sẽ không phải là hội thảo duy nhất và cuối cùng phục vụ cho việc lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại””, do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện, hướng tới 3 mục tiêu: Thứ nhất, xác định rõ các đặc tính văn hóa Hà Nội; vấn đề khoa học và thực tiễn về các nội dung văn hiến, văn minh, hiện đại, tính khoa học trong quá trình phát triển Thủ đô Hà Nội; Đề xuất các giải pháp phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; Thứ hai, chuẩn bị luận cứ khoa học về triết lý phát triển, định hướng phát triển phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thứ ba, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa Hà Nội.