Uncategorized

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Lăng Cao, huyện Tân Yên (tỷ lệ 1/500).

Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu phía Nam (gồm các lô đất: Đất bãi đỗ xe ký hiệu P2, P3; đất hạ tầng kỹ thuật ký hiệu HTKT; các lô đất nhà máy, kho tàng có ký hiệu từ CN-11 đến CN-18; đất cây xanh, đất giao thông) cụ thể như sau: Điều chỉnh vị trí, diện tích bãi đỗ xe P2 có diện tích 5.043m2 thành đất nhà máy, kho tàng; điều chỉnh vị trí, diện tích đất HTKT có diện tích 6.787 m2  thành bãi đỗ xe P2 có diện tích 7.149 m2  và đất HTKT sau điều chỉnh có diện tích 5.998m2 được chuyển vị trí sang đất CN-15 sau điều chỉnh; điều chỉnh ký hiệu và diện tích các lô đất nhà máy, kho tàng từ CN-11 đến CN-18 (trước điều chỉnh) thành CN-12 đến CN-16 (sau điều chỉnh); điều chỉnh quy hoạch lô đất ký hiệu P3 có diện tích 4.989 m2 từ quy hoạch đất bãi đỗ xe thành quy hoạch đất cây xanh; điều chỉnh quy hoạch tuyến đường phía Nam từ quy hoạch đất giao thông thành quy hoạch đất cây xanh và bổ sung tuyến mương hở có bề rộng mặt khoảng 2m.

Điều chỉnh quy hoạch khu vực nút giao ĐT.298 giáp Công ty TNHH Gạch ngói Ngọc Lý: Điều chỉnh dịch chuyển nút giao đường nội bộ cụm công nghiệp đấu nối với ĐT.298 về phía Nam; điều chỉnh một phần lô đất ký hiệu CX3 với diện tích khoảng 0,46ha từ quy hoạch đất cây xanh sang đất hành chính dịch vụ; điều chỉnh diện tích đất bãi đỗ xe P1 từ 3.332m2 thành 2.173m2; điều chỉnh diện tích, ký hiệu đất cây xanh, đất hành chính dịch vụ, bãi đỗ xe theo điều chỉnh tim đường, nút giao.

Điều chỉnh diện tích, ký hiệu các lô đất nhà máy công nghiệp để cho phù hợp với nhu cầu và thực tế. Điều chỉnh diện tích, vị trí đất hành chính dịch vụ theo điều chỉnh tim đường, nút giao từ diện tích 4.951m2 thành diện tích 6.017m2.

Điều chỉnh vị trí đường dây, đường ống kỹ thuật, cống thoát nước theo quy hoạch giao thông điều chỉnh cụ thể như sau: Cấp nước, điều chỉnh bố trí đường đi hệ thống đường ống cấp nước phù hợp với sử dụng đất điều chỉnh. Thoát nước mưa hướng tuyến có mặt cắt 3-3 bỏ tuyến cống D800, thay bằng tuyến rãnh B1000, mặt cắt 2-2 gần công ty gạch ngói Ngọc Lý bỏ tuyến cống D1000, thay bằng tuyến rãnh B1000. Thoát nước thải hướng 3 tuyến có mặt cắt 3-3 bỏ tuyến cống D400, tuyến cống thoát nước theo quy hoạch giao thông điều chỉnh.

Điện – TTLL: Điều chỉnh cột điểm đấu cấp điện trung thế từ cột 99-2- 375/E7.7 ở phía đông nam dự án sang cột 103-375/E7.7 phía đông bắc dự án; Điều chỉnh tiết diện dây dẫn từ dây nhôm lõi thép 3AC-150mm2 thành dây nhôm lõi thép 3AC-300mm2; Điều chỉnh công suất 2 trạm biến áp xây dựng mới khu hạ tầng kỹ thuật TBA-HT và trạm biến áp khu hành chính dịch vụ TBA-HC phù hợp với nhu cầu sử dụng; Điều chỉnh vị trí các cột đèn chiếu sáng đường phù hợp với sử dụng đất điều chỉnh; Điều chỉnh vị trí hố ga, đường ống chờ thông tin liên lạc phù hợp với sử dụng đất điều chỉnh.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 2/04/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Lăng Cao, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).