Uncategorized

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng diện tích đất công nghiệp trước và sau điều chỉnh không có yếu tố chênh lệch về mặt diện tích, chỉ thay đổi cục bộ về quy mô và vị trí ô đất CN-01. Điều chỉnh vị trí ô đất HC từ phía Đông sang khu vực phía Tây giữ nguyên diện tích. Điều chỉnh vị trí ô đất CX-01 về phía Nam so với vị trí hiện tại.

Điều chỉnh vị trí và diện tích ô đất CN-01 và tăng diện tích từ 12.983m2 lên thành 14.236m2 (điều chỉnh tăng 1.253m2). Điều chỉnh vị trí và diện tích ô đất CN-02 và giảm diện tích từ 54.643m2 xuống còn 44.197m2 (điều chỉnh giảm 10.446m2). Điều chỉnh diện tích ô đất CN-03, giảm diện tích từ 55.437m2 xuống còn 55.431m2 (điểu chỉnh giảm 6m2).

Điều chỉnh diện tích lô đất CN-05, tăng diện tích từ 103.698m2 lên thành 103.830m2 (điều chỉnh tăng 132m2). Điều chỉnh diện tích ô đất CN-06, tăng diện tích từ 65.341m2 lên 74.408m2 (điểu chỉnh tăng 9.067m2). Điều chỉnh tăng diện tích các ô đất CX-01 và CX-02. Tổng diện tích đất cây xanh mặt nước từ 54.398m2 lên thành 55.533m2.

Điều chỉnh giảm (6.622 m2) đất hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh tăng diện tích bãi đỗ xe và giao thông nội bộ tăng tổng cộng 5.487 m2. Điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng và TMDV Tuấn Quỳnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.