Uncategorized

Hà Nội kiểm tra việc triển khai 25 dịch vụ

Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố.

Lực lượng Công an Hà Nội cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân. Ảnh: VGP/Minh Anh

Công tác kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Đề án 06, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, đặc biệt là việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của Thành phố.

Thông qua công tác kiểm tra để ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác. Qua đó, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ, đồng thời biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả; khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh những đơn vị còn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Việc kiểm tra bảo đảm tính khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nội dung đã đề ra, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình kiểm tra, không gây khó khăn, trở ngại, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra.

Đối tượng được kiểm tra là các sở, ngành trực tiếp thực hiện việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu UBND Thành phố triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND phường, xã, thị trấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố là Trưởng đoàn kiểm tra; Đoàn kiểm tra còn có 2 Phó Trưởng đoàn và các thành viên. Thời gian kiểm tra từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023, mỗi tháng dự kiến kiểm tra từ 7-8 đơn vị, địa phương.