Tin Tức

Thừa Thiên-Huế: Thêm 53

Tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 27 m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 29m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 25m2 sàn/người.

Về nhu cầu nhà ở, tỉnh đặt mục tiêu nhà ở xã hội: phát triển thêm 381.877m2 sàn, còn nhà ở công vụ là 2.925m2 sàn; nhà ở tái định cư: 120.540m2 sàn; nhà ở thương mại: 2.625.866m2 sàn và khoảng 1.912.436m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Để thực hiện, nhu cầu đất ở cần tăng thêm 2.802,04 ha. Bao gồm, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 212,16ha; quỹ đất phát triển nhà ở công vụ: 1,63ha; quỹ đất phát triển nhà ở tái định cư: 66,97ha; quỹ đất phát triển nhà ở thương mại: 1.458,81 ha; còn lại 1.062,47 ha phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Tổng vốn dự kiến: 41.705,43 tỷ đồng.

Tiếp đến năm 2030, tỉnh đặt chỉ tiêu diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm 6.493.353m2 sàn, với nhu cầu nhà ở xã hội phát triển thêm 476.042m2 sàn; nhà ở công vụ: 1.015m2 sàn; nhà ở tái định cư: 130.104m2 sàn; nhà ở thương mại: 3.745.325m2 sàn; còn lại 2.140.867 m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Theo đó, quỹ đất cần thêm 3.671,31ha, tổng vốn 53.943,12 tỷ đồng.

Được biết, trong Báo cáo tổng hợp điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030, giai đoạn 2021-2022 có 2 dự án chung cư nhà ở xã hội được chấp thuận đầu tư, diện tích đất là 110.847 m2 tương đương 3.100 căn. Hiện đang triển khai các thủ tục liên quan đến xây dựng cơ bản và giao đất.

Ngoài ra, đối với nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại đô thị loại 3 trở lên, giai đoạn 2021-2022 có 2 dự án quy mô trên 10ha phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Tỉnh cho biết, diện tích đất dự án: 689.200 m2, diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội: 49.512 m2, tương ứng 2.100 căn. Hiện nay đang triển khai thủ tục liên quan đến xây dựng cơ bản và giao đất.

Về nhà ở thương mại, tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 9 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã và đang đầu tư xây dựng (giai đoạn 2010 – 2020), chủ yếu tập trung tại TP.Huế và thị xã Hương Trà với 12.866 căn. Còn các dự án kêu gọi thuộc giai đoạn 2021 – 2022 đang triển khai là 10, tập trung chủ yếu tại TP.Huế, thị xã Hương Trà, tương ứng 5.600 căn hộ.

Cũng từ báo cáo này, qua tổng hợp của các địa phương đến nay đã đề xuất bổ sung vào Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, với nhà ở thương mại, khu đô thị là: 76 dự án tại địa bàn TP.Huế (17 dự án), thị xã Hương Trà (13 dự án), thị xã Hương Thủy (6 dự án), huyện Phú Vang (17 dự án), huyện Quảng Điền (10 dự án), huyện Phong Điền (11 dự án), huyện Phú Lộc (2 dự án); còn nhà ở tái định cư: 11 dự án, bao gồm: địa bàn TP.Huế 8 dự án, Khu kinh tế Chân mây – Lăng Cô 3 dự án.

Ngoài ra, về điều chỉnh thông tin dự án, hoặc hủy bỏ dự án: TP.Huế điều chỉnh 10 dự án, hủy bỏ 1 dự án; thị xã Hương Trà điều chỉnh 3 dự án; thị xã Hương Thủy điều chỉnh 5 dự án; huyện Phú Vang điều chỉnh 1 dự án, hủy bỏ 1 dự án; huyện Quảng Điền điều chỉnh 1 dự án; huyện Phong Điền điều chỉnh 3 dự án, hủy bỏ 1 dự án; huyện Phú Lộc điều chỉnh 3 dự án, hủy bỏ 3 dự án; Khu vực An Vân Dương điều chỉnh 9 dự án.

Theo tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong định hướng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-TTg; và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1874/QĐ-TTg, Huế được xác định là một trong các đô thị lớn, là cực tăng trưởng tạo động lực phát triển… do vậy được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Cho nên việc tổ chức điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030 là cần thiết và cấp bách.