Tin Tức

TP.HCM tăng phí thủ tục cấp sổ đỏ

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế – xã hội ở TP.HCM chiều 8/6, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cho biết, kể từ 1/6/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố bắt đầu áp dụng thu 2 loại phí theo mức mới.

Hai loại phí được thu theo mức mới là phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND và phí thẩm định cấp giấy chứng nhận trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Được biết, các mức phí mới này đều thực hiện theo qui định của Bộ Tài chính tại Thông tư 85/2019/TT-BTC, có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên, theo Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, giai đoạn 2020 – 2021, TP.HCM chưa nâng mức thu do thực hiện theo chính sách của Bộ Tài chính để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19.

“Đến năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường bắt đầu xây dựng đề án thu theo qui định của Bộ Tài chính và được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua ngày 18/4/2023, qui định có hiệu lực áp dụng từ 1/6/2023”, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cho biết.

Theo đó, phí đăng ký giao dịch bảo đảm đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có mức thu từ ngày 1/6 tăng 20 lần so với trước đây.a, dao động khoảng 1 triệu đồng/lần, trong khi trước đây là 80 ngàn/thế chấp, 20.000 đồng/xóa.

Lý giải về nguyên nhân, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cho biết, do mức thu trước ngày 1/6 thực hiện theo qui định cũ của Bộ Tài chính là áp theo mức trần của hoạt động thế chấp động sản, chưa phân biệt 2 hoạt động đăng ký động sản và đăng ký bất động sản. Bộ Tài chính đã sửa đổi điểm bất cập này, qui định mức thu của hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm bất động sản tính theo đúng chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định, do đó, mức thu tăng lên để bảo đảm chi phí này.

Về phí thẩm định thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trước ngày 1/6, mức thu cũng thực hiện theo qui định trước 2019 của Bộ Tài chính là chỉ thu phí cho trường hợp chuyển nhượng (mua bán) loại hình này chỉ chiếm 40% khối lượng đăng ký đất đai. Tuy nhiên, kể từ 1/6/2023, phí thẩm định thực hiện theo qui định mới của Bộ Tài chính là áp dụng cho tất các các loại hình đăng ký đất đai gồm cấp mới, cấp lại, cấp đổi và tất cả các loại biến động gồm chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển quyền…

“Mức thu phí thẩm định cũng được xây dựng theo chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định cho hoạt động đăng ký. Mức thu mới có tăng so với mức thu chuyển nhượng cũ từ 29% – 40% do tính đến chi phí số hóa và lưu trữ hồ sơ đất đai”, Văn phòng cho biết thêm.

Cơ quan này cũng cho biết, với việc điều chỉnh thu mức thu theo đúng nguyên tắc bù chi phí cơ bản của hoạt động theo quy định chi phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố có điều kiện bảo đảm cung ứng dịch vụ cho cá nhân, tổ chức sử dụng.

Đồng thời, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố cũng sẽ tăng cường đảm bảo thực hiện công tác số hóa lưu trữ hồ sơ địa chính theo đúng qui định của Bộ tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao hiệu qủa quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố.