Uncategorized

Công bố 9 đồ án phân khu theo quy hoạch

Sáng 9/6, UBND thành phố Hà Giang phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức Lễ công bố 9 đồ án phân khu theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035.

Toàn cảnh lễ công bố

Tại buổi lễ, Sở Xây dựng đã công bố các quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh đối với: Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Trần Phú – Minh Khai (phân khu 1) với quy mô khoảng 963,61 ha, thuộc địa giới hành chính của phường Trần Phú, Minh Khai, TPHG và một phần xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên. Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Quang Trung (phân khu 3), với quy mô khoảng 1.236,21 ha. Đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô Đạo Đức – Kim Thạch – Phú Linh (phân khu 6) với quy mô khoảng 951,44 ha. Đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô Phong Quang (phân khu 9) với quy mô khoảng 3.009 ha.

Các đại biểu tham quan các đồ án quy hoạch

Thành phố Hà Giang công bố các quyết định phê duyệt đối với 5 đồ án: Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Nguyễn Trãi (phân khu 2) với quy mô trên 1.020 ha, thuộc địa giới hành chính của phường Nguyễn Trãi và một phần phường Quang Trung, xã Phương Độ, xã Phương Thiện (TPHG). Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Ngọc Hà (phân khu 4) với quy mô khoảng 975,52 ha. Đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô thị Ngọc Đường (phân khu 5) với quy mô khoảng 2.071,86 ha. Đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô Phương Thiện (phân khu 7) với quy mô khoảng 3,165 ha. Đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô Phương Độ (phân khu 8) với quy mô khoảng 3.902 ha.

9 đồ án này được công bố nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035; phát huy thế mạnh kinh tế để phát triển đô thị; bảo tồn và khai thác cảnh quan sinh thái, kết hợp chức năng công cộng, thương mại dịch vụ của thành phố Hà Giang và các vùng lân cận; thiết lập các khu đô thị theo mô hình đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Đây cũng là cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch.