Uncategorized

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu số 5, số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Ảnh minh họa.

Theo đó, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, bổ sung không gian ngầm: Điều chỉnh bổ sung quy hoạch không gian ngầm tại các lô đất Nhà ở xã hội, lô Thương mại dịch vụ cao tầng (B-CC-1; B-CC-2; B-OXH-1; B-OXH-2; B-OXH-3) với chỉ tiêu tối đa 02 tầng hầm (chức năng sàn tầng hầm làm đỗ xe và phục vụ kỹ thuật); mật độ xây dựng phần ngầm tối đa 100% (Chỉ giới xây dựng phần ngầm trùng với chỉ giới đường đỏ).

Điều chỉnh quy hoạch khu đất khoảng 1,6 ha đất xen kẹp tại Tổ dân phố Thanh Lương, phường Dĩnh Kế từ đất ở hiện trạng thành quy hoạch khu đất 3 nhóm ở tái định cư bao gồm: Đất ở chia lô tái định cư, khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe và đường giao thông nội bộ.

Điều chỉnh chức năng lô đất Trạm xăng (ký hiệu A-TX) thành đất thương mại, dịch vụ (Lô đất đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 và Quyết định điều chỉnh số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2023) và cập nhật lại các loại đất, hệ thống ký hiệu bản vẽ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng.

Các nội dung khác của đồ án theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 05/7/2019, Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 và Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng, UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.