Uncategorized

Phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Đông, thành phố

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000, tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND, ngày 21/7/2023.

Theo đó, phạm vi khu vực lập quy hoạch bao gồm khu ở số 4 và một phần khu ở số 1, 2, 3, 5 được xác định trong điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025.

Phạm vi ranh giới được xác định như sau: phía Bắc giáp với khu dân cư xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (Quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Lạng Sơn). Phía Nam giáp với khu dân cư xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và khu du lịch sinh thái hồ Na Vàng. Phía Đông giáp với tuyến đường cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc. Phía Tây giáp với khu dân cư phường Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Trại, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Quy mô lập quy hoạch phân khu: 723,28ha. Quy mô dân số khoảng: 47.400 người.

Mục tiêu lập Quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn, định hướng phát triển đô thị thành phố Lạng Sơn đáp ứng lâu dài cho các nhu cầu hoạt động của các cơ sở sản xuất, dịch vụ, các khu dân cư và khu đô thị; từng bước tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan chung, có nét đặc trưng địa phương. Bảo vệ tốt hệ thống môi trường sinh thái, cảnh quan. Làm cơ sở cho việc xây dựng các khu dân sinh có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, hoàn thiện về dịch vụ, đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt. Làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng./.