Uncategorized

Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung

Ngày 27/7/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến 2045. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và quy hoạch Việt Nam) cho biết: đô thị Long Thành nằm ở vị trí giao điểm của hệ thống các đường cao tốc, quốc lộ và đường vành đai 4 (trong tương lai), thuộc vùng phát triển đột phá của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt có cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000ha.

Đô thị Long Thành được quy hoạch với tính chất là đô thị chuyên năng có các khu chức năng hỗn hợp gắn liền với cảng hàng không quốc tế Long Thành; là trung tâm giải trí, logistics và cung cấp dịch vụ của vùng; đô thị trung tâm có vị trí cửa ngõ cho các hoạt động giao thương quốc tế và vận tải hành khách, hàng hóa. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Long Thành là 43.062ha, với 14 đơn vị hành chính, dân số 253.000 người.

Nhiệm vụ yêu cầu trong quá trình lập quy hoạch cần chú trọng phân tích vị trí địa lý, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng dân số, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị Long Thành; đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo các quy hoạch được duyệt; đánh giá hiện trạng đô thị theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị; xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với đô thị và từng khu vực chức năng đô thị; đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội… Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với quá trình xây dựng các công trình kiến trúc trong khu quy hoạch; đánh giá môi trường chiến lược và định hướng các giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đô thị trong quá trình xây dựng phát triển; phân bổ hệ thống công trình hạ tầng đô thị về các khu vực dự kiến hình thành các khu vực nội thị, ngoại thị phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đóng góp nhiều ý kiến giúp đơn vị tư vấn, UBND huyện Long Thành hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ. Cụ thể, cần chú trọng rà soát căn cứ pháp lý; làm rõ hơn định hướng phát triển không gian nông nghiệp, nông thôn của đô thị Long Thành; bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; làm rõ cơ sở dự báo quy mô dân số thường trú, tạm trú; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong quá trình lập quy hoạch; quan tâm đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông nội đô thị và kết nối liên vùng.

Tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND huyện Long Thành, đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ; tập trung rà soát, xác định rõ mục tiêu lập quy hoạch, làm rõ hơn tính chất đô thị Long Thành, động lực phát triển đô thị Long Thành; tập trung đánh giá hiện trạng thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các dự án đầu tư, dự án phát triển đô thị; làm rõ hơn các nội dung liên quan đến sử dụng đất; nghiên cứu ý tưởng thi tuyển thiết kế kiến trúc đô thị sân bay Long Thành; xác định cụ thể các giai đoạn thực hiện đầu tư, phát triển, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND huyện Long Thành và đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.