Uncategorized

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ các đồ án Quy

Căn cứ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các ngành, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) đô thị. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, để hoàn thành, phê duyệt xong một đồ án QHPK đô thị sẽ trải qua nhiều bước, đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc của các cấp chính quyền.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tuấn Dũng, nhằm phủ kín QHPK đô thị, hoàn thành mục tiêu phát triển đô thị làm cơ sở để thu hút đầu tư, Sở cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức lập nhiệm vụ 30 QHPK gồm: 26 đồ án tại 5 đơn vị hành chính phía Bắc sông đuống; 3 đồ án tại thị xã Thuận Thành; 1 đồ án tại huyện Gia Bình – thị xã Thuận Thành với tổng diện tích khoảng 56.952ha. Trong đó, Sở Xây dựng được giao tổ chức lập 5 đồ án QHPK, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức lập 3 đồ án QHPK, thành phố Từ Sơn tổ chức lập 2 đồ án QHPK, thị xã Thuận Thành tổ chức lập 2 đồ án QHPK, thị xã Quế Võ tổ chức lập 2 đồ án QHPK và Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tổ chức lập 16 đồ án QHPK. Hiện các đơn vị tổ chức lập quy hoạch hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ QHPK. Thực hiện niêm yết, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại các địa phương đối với 30/30 hồ sơ nhiệm vụ QHPK. Thời gian lấy ý kiến theo quy định của pháp luật về quy hoạch cố định là 30 ngày, dự kiến hoàn thành vào ngày 30 – 7 – 2023. Trong quá trình xin ý kiến cộng đồng dân cư, các đơn vị địa phương kết hợp xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương, trên cơ sở đó, ngay sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến sẽ tiến hành ngay việc trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch làm cơ sở để thực hiện các bước lập đồ án QHPK theo quy định. Theo đánh giá của ngành chức năng, bước đầu chính quyền địa phương rất quyết liệt để triển khai theo nhiệm vụ được giao.

Quy hoạch phân khu là tiền đề triển khai các dự án phát triển đô thị tại các địa phương. Ảnh: Khu đô thị đường Lý Anh Tông, thành phố Bắc Ninh.

 Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các luật có liên quan, để hoàn thành, phê duyệt xong một đồ án QHPK đô thị sẽ trải qua khoảng 24 bước chính, với tổng thời gian khoảng 600 ngày. Trong đó, nhiều bước cố định về thời gian, nhiều bước đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc của chính quyền các cấp. Nhằm bảo đảm mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, Sở Xây dựng làm việc, thống nhất với các địa phương rút ngắn thời gian hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án QHPK xuống còn khoảng 5 tháng. Đặc biệt, giảm thời gian tối đa ở các bước không bị khống chế theo quy định của pháp luật. Để hoàn thành mục tiêu này đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của tất cả các cấp, các ngành, địa phương và nhất là cần có sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, địa phương, dự kiến đầu tháng 8 – 2023 sẽ hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch và phấn đấu cuối tháng 11 – 2023 sẽ hoàn thành phê duyệt 30 đồ án QHPK đô thị, phân khu chức năng làm cơ sở để triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, lựa chọn, thu hút đầu tư phát triển đô thị, kinh tế -xã hội. Ngành chức năng kiến nghị tỉnh chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới: Yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các địa phương coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm 2023; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, kiểm điểm tiến độ theo tuần đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án QHPK, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra; có chủ trương giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát tổng thể hệ thống quy hoạch, lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư.

Với tầm quan trọng của việc lập QHPK, đầu tháng 7 – 2023 tỉnh tổ chức hội nghị đôn đốc tiến độ thực hiện dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với kế hoạch triển khai các đồ án QHPK đô thị. Tập trung đóng góp một số ý kiến liên quan đến xác định các mốc tiến độ triển khai; đề cao công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; rà soát, lựa chọn triển khai dự án phát triển đô thị đã được phê duyệt, phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh… Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, triển khai các đồ án QHPK đô thị là cơ hội để phát triển đô thị Bắc Ninh theo hướng hiện đại, tập trung, kết nối thông minh trong chùm đô thị chung của cả nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai các đồ án QHPK phải khẩn trương nhưng hết sức chặt chẽ, đúng quy trình, nhất là bảo đảm chất lượng, tính hiệu lực, hiệu quả, có kế thừa và phát huy được những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, khu vực. Trước mắt, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát lại danh mục các dự án đã có đủ cơ sở pháp lý, không mâu thuẫn với sau điều chỉnh quy hoạch tiến hành triển khai ngay. Đồng thời, phân loại các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, ưu tiên làm trước các đồ án điều chỉnh, đảm bảo xong trước ngày 30 – 11 – 2023. Đối với các đồ án quy hoạch mới, phải xây dựng danh mục, tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30 – 5 – 2024.