Uncategorized

UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tại Công văn số 931/UBND-KT, ngày 18/7/2023.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 và Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Điều chỉnh tên gọi Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thành Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đối với các lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng mật độ xây dựng tối đa 60%, số tầng cao tối đa 07 tầng thành mật độ xây dựng tối đa 70%, số tầng cao tối đa 04 tầng.

 Điều chỉnh quy hoạch cấp điện: từ lưới điện 35kV thành lưới điện 22kV.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch xây dựng trên theo đúng quy định pháp luật. Sở Công Thương và các cơ quan liên quan phối hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến cấp điện cho dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo quy định./.