Uncategorized

Thanh Hóa vô hiệu hóa gói thầu gần 50 tỷ

Sau khi xem xét các văn bản tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 (thi công xây dựng và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng).

Gói thầu số 6 thuộc Dự án đường giao thông từ xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa đi huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Lý do UBND tỉnh Thanh Hóa tuyên bố vô hiệu là do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa đã phê duyệt E-HSMT không đảm bảo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt E-HSMT gói thầu số 6 đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giải quyết kiến nghị của nhà thầu không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/6/2023.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 8/6/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa đã ban hành quyết định số 268 về việc hủy gói thầu số 6 nêu trên. Đồng thời làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong vi phạm trên, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nhà thầu tham dự thầu theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan cũng cần khẩn trương tổ chức lựa chọn lại nhà thầu gói thầu nêu trên đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Gói thầu trên có giá 49,194 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 3 – 29/12/2022 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa làm Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu; Công ty CP Tư vấn và Kiểm định xây dựng Việt Nam lập hồ sơ mời thầu. Ngày 4/4/2023, Công ty CP Đầu tư TXT được phê duyệt trúng thầu với giá 46,492 tỷ đồng.

Trong thời gian mời thầu, các nhà thầu đề nghị điều chỉnh hồ sơ mời thầu, vì cho rằng có nhiều yếu tố vi phạm quy định về cạnh tranh trong đấu thầu.

Cụ thể như tại tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật (đạt/không đạt), hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; có phương án bố trí thiết bị lưu giữ chất thải rắn xây dựng theo quy định hoặc bố trí địa điểm lưu giữ chất thải rắn xây dựng có xác nhận của chính quyền địa phương; có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị chuyên môn (có giấy phép xử lý chất thải nguy hại) để xử lý các loại chất thải nguy hại.

Đây được cho là những tiêu chí hạn chế nhà thầu, vi phạm Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã được Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT nêu rõ tại Phụ lục 09.

Tiếp đến, việc hồ sơ mời thầu yêu cầu thiết bị “máy xúc bánh xích 3,2 m3” cũng bị các nhà thầu phản đối do cho rằng, đây là loại thiết bị không phổ biến trên thị trường.

Mặt khác, trong biện pháp thi công cũng như phần khối lượng mời thầu, không có công việc nào phải dùng đến máy đào có dung tích lớn hơn 3,2 m3. Hồ sơ mời thầu còn hạn chế nhà thầu khi quy định vị trí chỉ huy trưởng phải đáp ứng điều kiện hành nghề chỉ huy trưởng công trường hạng III trở lên theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong khi gói thầu đang xét là công trình giao thông, cấp IV.

Các nhà thầu đã đề nghị chủ đầu tư làm rõ những vấn đề trên và có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xem xét theo quy định. Sau khi tiếp nhận kiến nghị, tham vấn ý kiến các sở chuyên ngành kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, UBND tỉnh Thanh Hóa kết luận các yêu cầu về hợp đồng nguyên tắc với đơn vị chuyên môn có giấy phép xử lý chất thải nguy hại, thiết bị máy xúc bánh bánh xích 3,2 m3 là những yêu cầu vượt quá sự cần thiết của công việc đang mời thầu, gây hạn chế cạnh tranh.