Uncategorized

Nghệ An lên lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 415 về thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Nghệ An xác định chuyển đổi năng lượng xanh là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, đồng thời cũng là điều kiện để hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh có sự phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại hóa và bền vững, bắt kịp với xu thế và trình độ phát triển tiên tiến của thế giới.

Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của tỉnh này được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2023 – 2030, sẽ thúc đẩy chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện; mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Khuyến khích chuyển đổi trang thiết bị bốc, xếp tại các nhà ga đường sắt sang thiết bị sử dụng điện, năng lượng xanh; khuyến khích đầu tư đóng mới, nhập khẩu, chuyển đổi phương tiện thủy nội địa sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Khuyến khích tàu biển trên địa bàn tỉnh hoạt động nội địa tuân thủ đầy đủ các quy định của Công ước MARPOL về sử dụng hiệu quả năng lượng và Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) từ năm 2025.

Từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới của Nghệ An sử dụng điện, năng lượng xanh, tỉnh này phấn đấu tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng đạt ít nhất 5%, từ năm 2030, tỷ lệ phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh đạt tối thiểu 50%; 100% xe taxi thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.

Giai đoạn 2031-2050, trong đó đến năm 2040, Nghệ An sẽ từng bước hạn chế tiến tới dừng sử dụng xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy dùng nhiên liệu hóa thạch để sử dụng trên địa bàn tỉnh; có 100% phương tiện thủy nội địa đóng mới sử dụng điện, năng lượng xanh; có 100% cảng thủy nội địa xây dựng mới áp dụng tiêu chí cảng xanh. Thực hiện chuyển đổi phương tiện, trang thiết bị tại các cảng hiện hữu, các thiết bị báo hiệu hàng hải sử dụng điện, năng lượng xanh hoặc có các biện pháp tương đương.

Đến năm 2050, Nghệ An có 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy thi công tham gia giao thông chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh, toàn bộ các bến xe, trạm dừng nghỉ đạt tiêu chí xanh; chuyển đổi toàn bộ máy móc, trang thiết bị xếp, dỡ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Đến giai đoạn này, Nghệ An cũng có 100% trang thiết bị tại các cảng, bến thủy nội địa chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Tất cả các phương tiện, trang thiết bị tại cảng, các thiết bị báo hiệu hàng hải sử dụng điện, năng lượng xanh hoặc có các biện pháp tương đương, 100% xe buýt, xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Phấn đấu tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng đạt ít nhất 10%.

Để đạt được lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy hoạch; chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông xanh; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính; hợp tác quốc tế; khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; công nghệ truyền thông.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cần phải xác định rõ nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể, đúng chức năng, lĩnh vực được giao quản lý, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả, đúng tiến độ trong Kế hoạch đề ra giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực nhằm thực hiện mức cam kết trong đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm thải khí mê-tan của Việt Nam.

Đến năm 2050, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng đến phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050.