Uncategorized

Khẩn trương hoàn thành các quy hoạch

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TP Móng Cái đang tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành để nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch chung, các quy hoạch phân khu chức năng, các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị với phương châm “Quy hoạch đi trước –  mở đường” nhằm hoạch định đường lối, nền tảng để phát triển KT-XH.

Một góc đô thị Trung tâm TP Móng Cái (Ảnh: Trần Bình-Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Móng Cái)

Quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021. KKT cửa khẩu Móng Cái được quy hoạch thành 5 phân khu lớn, thuộc địa bàn TP Móng Cái và huyện Hải Hà. Để thuận lợi cho công tác triển khai lập quy hoạch, quản lý, một số phân khu tiếp tục được chia thành các tiểu khu với diện tích nhỏ hơn, tạo thành 27 tiểu khu, tương ứng 27 đồ án quy hoạch phân khu chức năng. Trong đó triển khai lập, trình phê duyệt 17 đồ án (9 đồ án trên địa bàn TP Móng Cái, 8 đồ án trên địa bàn huyện Hải Hà).

Đến nay đã có 4/9 đồ án quy hoạch thuộc địa bàn TP Móng Cái (A4.2, A1, A2, C1.1) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch phân khu D1, A5, A6 cũng đã được phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Trên cơ sở đó, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường liên quan phối hợp triển khai các bước theo quy trình chặt chẽ. Thành phố cũng đang triển khai thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn thành phố. Đến nay, quy hoạch chung xã Hải Đông, xã Hải Tiến đã xong phương án chi tiết, tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan. Quy hoạch chung 3 xã Quảng Nghĩa, Bắc Sơn, Hải Sơn đang trong giai đoạn hoàn thiện phương án để xin ý kiến tham gia của các sở, ngành, chuyên gia.

TP Móng Cái cũng chú trọng quy hoạch chi tiết xây dựng tạo lập quỹ đất ở cho nhân dân, góp phần giải quyết những kiến nghị, vướng mắc của nhân dân có liên quan, tạo quỹ đất phục vụ bố trí tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn, phát triển KT-XH, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Một số quy hoạch đã được xây dựng, phê duyệt: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở xen kẹp tại khu 7, phường Hải Yên; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại phường Hải Hòa; quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tuyến ống cấp nước HDPE D450 đấu nối từ bùng binh đại lộ Hòa Bình đến trạm bơm tăng áp Hải Xuân; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường THPT Trần Phú, phường Ka Long…

TP Móng Cái tổ chức công bố quy hoạch 3 phân khu chức năng KKT Cửa khẩu Móng Cái (Tháng 11/2022)

Bà Đỗ Thị Hồng Nhung, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Móng Cái, cho biết: Cùng với 4 quy hoạch phân khu chức năng đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay, TP Móng Cái đang đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các Quy hoạch phân khu chức năng A4.1, A6, D1, A5.1, A5.2 thuộc Quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung xây dựng các xã: Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa, Bắc Sơn, Hải Sơn; quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư, tạo quỹ đất tái định cư phục vụ GPMB các dự án phát triển KT-XH; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các điểm đổ thải trên địa bàn thành phố. Thành phố đã trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt 3 đồ án quy hoạch phân khu A4.1, A5, A6 và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch các phân khu còn lại để phấn đấu hoàn thành trình, phê duyệt trong năm 2023; thành phố cũng đã hoàn thành việc lập nhiệm vụ, quy hoạch chung 3 xã: Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa, dự kiến phê duyệt trong tháng 8/2023 và đang tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định để tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng tạo lập quỹ đất ở cho nhân dân nhằm giải quyết kiến nghị của nhân dân, tạo quỹ đất phục vụ bố trí tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn, phát triển kinh tế – xã hội thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Hiện nay, TP Móng Cái đang tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng còn lại và quy hoạch trung tâm đối với 9 xã. Rà soát các quy hoạch chi tiết nằm trong quy hoạch phân khu A1, A2, C1.1 đã được phê duyệt, đánh giá phù hợp với quy hoạch cấp trên để đề xuất thu hồi, hủy bỏ, hoặc tổ chức lập điều chỉnh các quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền đảm bảo theo quy định. Lập quy hoạch chi tiết phục vụ mục đích tạo quỹ đất phục vụ bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chuẩn bị 50.000 suất tái định cư phục vụ công tác GPMB, thu hồi đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.