Uncategorized

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh.

Khu vực xây dựng Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh). Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Theo quyết định, tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 876.415,87 m2 thuộc phía Bắc phường Cam Nghĩa, trong đó: Tổng diện tích đất đơn vị ở là 567.081,46 m2 được tính toán cho quy mô dân số khoảng từ 20.500 người (chiếm tỷ lệ 64,7% diện tích toàn khu); đất công trình dịch vụ – công cộng 27.754,25 m2; đất cây xanh sử dụng công cộng 40.713,80 m2; đất trường học 64.806,08 m2; đất giao thông 127.109,86 m2. Đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng là 31.724,25 m2, chiếm 3,62% tổng diện tích toàn khu.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Cam Ranh phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tổ chức công bố quy hoạch, cập nhật nội dung vào các quy hoạch có liên quan và thực hiện quản lý khu vực quy hoạch theo quy định. Công ty Cổ phần Muối Cam Ranh chịu trách nhiệm về tính chính xác của quy mô diện tích, vị trí đề xuất lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo tuân theo chủ trương đầu tư đã được cho phép; căn cứ quy hoạch chi tiết được duyệt để làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định; đồng thời liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn thủ tục liên quan về đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính,… (nếu có) để phù hợp với quy hoạch được duyệt. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND TP. Cam Ranh và các đơn vị liên quan quản lý khu quy hoạch theo chức năng của ngành và theo quy định hiện hành.