Uncategorized

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Thế,

Phạm vi lập quy hoạch vùng huyện Yên Thế bao gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính huyện Yên Thế.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch vùng huyện Yên Thế bao gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính huyện Yên Thế. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên; phía Nam giáp huyện Tân Yên và Lạng Giang; phía Đông giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; phía Tây giáp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 306,4 km². Dân số trung bình hiện trạng toàn huyện là 104.103 người, trong đó dân số thành thị là 19.625 người, chiếm 18,85%; dân số nông thôn là 84.478 người, chiếm 81,15%.

Dự báo quy mô dân số qua các giai đoạn như sau: Tổng dân số toàn huyện năm 2030 là 120.000 người; năm 2040 là 155.000 người. Dân số đô thị năm 2030 là 40.000 người chiếm 33,33%; năm 2040 là 62.000 người, chiếm 40%. Dân số nông thôn năm 2030 là 80.000 người, chiếm 66,67%; năm 2040 là 93.000 người, chiếm 60%.

Quy hoạch vùng huyện Yên Thế là vùng phát triển nông – lâm nghiệp chất lượng cao, bảo vệ phát triển rừng gắn với du lịch văn hóa – lịch sử – sinh thái, nghỉ dưỡng. Vùng phát triển công nghiệp sạch, dịch vụ thương mại, dịch vụ phát triển công, nông nghiệp, làng nghề truyền thống. Có vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Dự báo về nhu cầu đất đai, đất đơn vị ở giai đoạn đến năm 2030, diện tích đất ở đô thị 427,08ha, bình quân 35,5m²/người. Đất ở nông thôn dự báo khoảng 1.232,46ha bình quân 120m²/người. Giai đoạn đến năm 2040, diện tích đất ở đô thị là 1.208ha bao gồm đất các khu vực hiện trạng và đất các khu vực đã lập quy hoạch giai đoạn 2030 và 2040, bình quân 35,5m²/người; nông thôn là khoảng 1.560ha, bình quân 120m²/người. Cụm công nghiệp giai đoạn đến 2030 khoảng 51,5ha, giai đoạn đến 2040 khoảng 314ha.

Theo định hướng phát triển không gian vùng, huyện Yên Thế được xác định phân thành 2 vùng:

Vùng I (Vùng phía Nam) gồm 14 đơn vị hành chính là: Thị trấn Phồn Xương, thị trấn Bố Hạ và các xã An Thượng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Đồng Tâm, Đồng Lạc, Tiến Thắng, Hồng Kỳ, Tân Sỏi, Đồng Hưu, Hương Vĩ, Đông Sơn, Đồng Kỳ. Diện tích đất tự nhiên 152,68km². Chức năng là vùng động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế toàn huyện. Trọng tâm phát triển vào các lĩnh vực dịch vụ thương mại, công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử – tâm linh – sinh thái, thể thao cao cấp, bất động sản xanh, trung tâm điều dưỡng, dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe; phát triển nông – lâm nghiệp, công nghiệp sạch giây chuyền công nghệ hiện đại. Để định hướng phát triển các chức năng phù hợp vùng I được phân thành 3 tiểu vùng (Tiểu vùng 1A gồm 5 đơn vị hành chính (thị trấn Phồn Xương, Bố Hạ, xã Đồng Lạc, Đồng Tâm, Tân Sỏi; (Tiểu vùng 1B gồm 04 xã An Thượng, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp. (Tiểu vùng 1C gồm 05 xã Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Đồng Hưu, Đông Sơn, Hương Vĩ).

Vùng II (Vùng cao phía Bắc) gồm 5 đơn vị hành chính là xã Tam Tiến, Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến. Diện tích đất tự nhiên 153,7km². Chức năng là vùng phát triển nông – lâm nghiệp và du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan thiên nhiên hồ, rừng; Phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi, phát triển nông – lâm nghiệp; trồng cây dược liệu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn.

Các trục hành lang kinh tế động lực bao gồm: Trục kinh tế động lực dọc theo ĐT292, ĐT294; trục kinh tế động lực dọc theo QL17, ĐT294B, ĐT292 (đoạn TT Bố Hạ đến TT Phồn Xương). Các đô thị động lực bao gồm: Thị trấn Phồn Xương là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, văn hóa, dịch vụ du lịch – thương mại – công – nông nghiệp của huyện Yên Thế; trung tâm du lịch văn hóa lễ hội. Thị trấn Bố Hạ là đô thị dịch vụ thương mại, vận tải và nông – công nghiệp của huyện Yên Thế. Thị trấn Mỏ Trạng là đô thị dịch vụ thương mại, vận tải – nông – công nghiệp của huyện Yên Thế. Đô thị Xuân Lương là đô thị dịch vụ du lịch – thương mại – dịch vụ phát triển nông, lâm nghiệp khu vực phía Bắc huyện Yên Thế.

Các nhóm dự án ưu tiên đầu tư bao gồm: Các dự án hạ tầng khung giao thông trục chính của huyện có tính chất đối ngoại, kết nối huyện Yên Thế với các địa phương lân cận, kết nối xuyên suốt nội bộ các xã trong huyện. Dự án phát triển đô thị bao gồm các khu đô thị, các khu, điểm dân cư mới, cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị; phát triển bất động sản xanh cho người có cầu. Các dự án du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, điều dưỡng, thể thao cao cấp, vui chơi giải trí gắn với các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các dự án hạ tầng các cụm công nghiệp (hệ thống xử lý nước thải, thu gom rác thải công nghiệp). Các dự án phát triển nông – lâm nghiệp công nghệ cao. Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, cung cấp đầy đủ và ngày càng nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.