Uncategorized

Phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết cải

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4206/QĐ-UBND, phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tập thể Nghĩa Tân. Ảnh: Tin tức.

Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là khu tập thể Nghĩa Tân có diện tích khoảng 30ha, thuộc địa giới hành chính phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.

Khu tập thể được giới hạn như sau: Phía Bắc trùng với tim đường Hoàng Quốc Việt; Phía Tây trùng với mép vỉa hè hiện trạng phía Đông đường Nguyễn Phong Sắc; phía Đông, Đông Nam và phía Nam trùng với tim phố Tô Hiệu.

Giá trị dự toán lập quy hoạch là hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, gồm: Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch; chi phí lập đồ án quy hoạch; chi phí lập hồ sơ quy hoạch theo GIS; chi phí thẩm định nhiệm vụ, thẩm định đồ án quy hoạch; chi phí quản lý nghiệp vụ; chi phí tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư; chi phí công bố quy hoạch…

Thành phố giao UBND quận Cầu Giấy lập kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung công việc và chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ về nội dung công việc, dự toán đề xuất với thực tế triển khai thực hiện.

UBND quận Cầu Giấy chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác cũng như tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ nhiệm vụ dự toán; quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị như: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn đơn vị tổ chức lập Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nghĩa Tân, tỷ lệ 1/500 theo đúng quy định.