Uncategorized

Nhân rộng các mô hình, sáng kiến trong cải cách

Ngày 14-9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 10611/VP-KSTTHC về việc thông tin một số mô hình, sáng kiến trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, nhằm đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cải cách thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội năm 2023, đặc biệt là nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của thành phố; trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện các sáng kiến, mô hình đã áp dụng thành công tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố, Văn phòng UBND thành phố tổng hợp các mô hình gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, lựa chọn áp dụng những mô hình, sáng kiến phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại đơn vị, góp phần đem lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trong đó, số mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính của UBND huyện Hoài Đức là 7; Cục Hải quan thành phố có 2; UBND huyện Chương Mỹ có 5; UBND quận Ba Đình có 9; UBND quận Hai Bà Trưng có 6; UBND huyện Đang Phượng có 8; Sở Du lịch có 1; UBND quận Thanh Xuân có 8; Sở Công Thương có 2; UBND huyện Mê Linh có 1 mô hình; Sở Tài nguyên và Môi trường có 2 mô hình; UBND huyện Mỹ Đức có 2 sáng kiến; Thành đoàn Hà Nội có 2 mô hình; UBND thị xã Sơn Tây có 2 mô hình; Sở Quy hoạch – Kiến trúc có 1 mô hình; UBND quận Hà Đông có 1 mô hình; Sở Nội vụ có 3 giải pháp; UBND quận Hoàng Mai có 3 mô hình; Sở Xây dựng có 1 giải pháp; UBND quận Cầu Giấy có 1 mô hình; Sở Tài chính có 1 giải pháp.