Uncategorized

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000).

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên, điều chỉnh quy hoạch khoảng 30ha (trong đó khoảng 5,6ha quy hoạch đất mặt nước; 2,55ha quy hoạch đất đường giao thông; 0,4ha đất ở hiện trạng và khoảng 21,45ha quy hoạch đất nông nghiệp) tại thôn Xuân Hòa, thôn Xuân Minh, thôn Xuân Lạn và thôn Tam Hợp, xã Hương Mai thành đất công nghiệp.

Tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, điều chỉnh quy hoạch khoảng 115ha (trong đó khoảng 70ha quy hoạch đất nông nghiệp; 1,0 ha quy hoạch đất nghĩa trang và khoảng 44ha quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản) tại xã Nghĩa Trung thành công nghiệp.

Tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, điều chỉnh khoảng 2,03ha quy hoạch đất hỗn hợp tại thôn Dĩnh Sơn và thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn thành đất công nghiệp.

Các nội dung khác của đồ án giữ nguyên theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/9/2019; Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 24/01/2021; Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 18/3/2022; Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 04/4/2022; Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 05/12/2022; Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng, UBND huyện Việt Yên chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.