Uncategorized

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).

Ảnh minh họa.

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch có quy mô khoảng 153,6 ha. Địa điểm tại xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang (137,5ha) và xã Hương Gián, huyện Yên Dũng (16,1ha). Ranh giới điều chỉnh quy hoạch phía Bắc giáp Quốc lộ 31; phía Nam giáp đường Trường Chinh; phía Đông giáp Tỉnh lộ 299; phía Tây dân cư hiện trạng thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì và Khu số 19, thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố.

Về điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh một phần các lô đất có ký hiệu V-CC-11 (khoảng 4.255m2), V-OXM-16 (khoảng 12.576 m2), V-DVDL-05+V-MN-16 (khoảng 14.042m2), V-DVDL-04+V-CX-40+V-CC-37+V-MN-17+V-MN-18+V-HH-09+V-HH-10 (khoảng 94.821m2) từ quy hoạch đất ở, công cộng, cây xanh, mặt nước, thương mại dịch vụ thành quy hoạch đất hỗn hợp. Điều chỉnh các lô đất có ký hiệu V-TH-108 (khoảng 6.145m2), V-TH-12 (khoảng 33.400m2), V-TĐT-02 (khoảng 35.896m2), V-CC-29 (khoảng 13.406m2), V-CC-30 (khoảng 3.190m2), V-MN-22A (khoảng 3.348m2), V-MN-22B (khoảng 5.833m2), V-CX-28 (khoảng 3.814m2), V-CX-18 (khoảng 4.438m2), V-CX-21 (khoảng 10.861m2), V-CX-22 (khoảng 5.152m2), V-DM-07 (khoảng 2.879m2), V-DM-08C (khoảng 7.411m2) từ quy hoạch đất trường học, trường chuyên nghiệp, đất công cộng, đấu mối hạ tầng kỹ thuật và một phần đất cây xanh, mặt nước thành đất ở đơn vị mới.

Điều chỉnh ô đất cây xanh cách ly (khoảng 33.113m2) từ quy hoạch đất cây xanh cách ly thành đất cây xanh đô thị. Điều chỉnh chức năng sử dụng đất các ô đất cây xanh sinh thái du lịch thành đất cây xanh đô thị. Điều chỉnh dân số dự kiến trong khu vực điều chỉnh cục bộ khoảng 12.000 người. Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các lô đất gồm: Mật độ xây dựng tối đa, tầng cao tối đa, hệ số sử dụng đất tối đa theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch hướng, tim một số tuyến đường chính khu vực theo theo phương án điều chỉnh quy hoạch chung; điều chỉnh giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc theo phương án quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh trong đó điều chỉnh Quy hoạch đường trục chính với mặt 3 cắt rộng 27-30m (lòng đường 15,0m-18,0m, vỉa hè 2x6m), các tuyến đường nội bộ khác quy hoạch với mặt cắt rộng 21m (lòng đường 9,0m, vỉa hè 2x6m).

Bổ sung quy hoạch công trình ngầm tại các lô đất nhà ở cao tầng, các công trình hỗn hợp, thương mại dịch vụ. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc theo phương án quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh.