Uncategorized

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1067/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc.

Khu vực lập quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 3,3 ha thuộc phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Là khu đô thị mới được quy hoạch xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ, nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở khu vực đô thị.

Về Nhà ở, sử dụng loại hình nhà liên kế và nhà ở chung cư hỗn hợp nhằm tạo bộ mặt không gian kiến trúc cảnh quan trên trục đường Trường Sa; hình thức kiến trúc, màu sắc phải thống nhất đồng bộ với từng dãy nhà nhằm tạo bộ mặt không gian kiến trúc cảnh quan khang trang, hiện đại. Mật độ xây dựng và tầng cao nhà ở được khống chế phù hợp, khuyến khích tăng diện tích cây xanh trong mỗi lô đất.

Quy hoạch vườn hoa, cây xanh với bán kính phục vụ hợp lý, giữ vai trò bảo vệ môi trường, cải thiện vi khí hậu cho khu đô thị. Bố trí kết hợp bãi đỗ xe trong vườn hoa cây xanh.

 Bố trí cây xanh dọc theo các tuyến phố chính và cây xanh trong các công trình, khu ở, kết hợp với vườn hoa cây xanh của khu vực tạo thành một quần thể hài hòa, thống nhất.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng cơ bản, thực hiện quy hoạch và kiến trúc đô thị theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức công bố công khai, cắm mốc giới quy hoạch để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân biết, thực hiện.