Uncategorized

Lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4752/QĐ-UBND, phê duyệt dự toán lập Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

Khu tập thể Trung Tự.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Trung Tự và vùng lân cận, quận Đống Đa, được giới hạn như sau: Phía đông bắc giáp khu dân cư hiện hữu; phía đông nam giáp phố Phạm Ngọc Thạch; phía tây bắc và tây nam giáp phố Đặng Văn Ngữ. Quy mô lập quy hoạch khoảng 11ha.

Giá trị dự toán chi phí lập Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận là hơn 800 triệu đồng. Dự toán này sẽ là cơ sở để đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung công việc.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Đống Đa lập kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung công việc và chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ về nội dung công việc, dự toán đề xuất với thực tế triển khai thực hiện; đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác, cũng như tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ nhiệm vụ dự toán; quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích và đúng quy định hiện hành.