Uncategorized

Quảng Ngãi đau đầu với hàng trăm tàu cá cứ

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 4.500 tàu cá, khoảng 38.000 ngư dân; trong đó, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi gần 3.300 tàu.

Đến nay địa phương này đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Việc cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt hơn 77%, tỷ lệ đánh dấu tàu cá đạt 97%, tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình – VMS đạt hơn 98%.

Mặc dù việc giám sát hoạt động nghề cá đang được chính quyền triển khai quyết liệt, tuy nhiên tại Quảng Ngãi tình trạng vi phạm quy định trong khai thác hải sản vẫn diễn ra thường xuyên.

Ngày 14/6 vừa qua, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã phát công văn đề nghị các cơ quan chức năng như Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm soát, xử lý hàng trăm tàu cá Quảng Ngãi hoạt động ngoài tỉnh vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, nhất là vi phạm về lắp đặt, vận hành thiết bị VMS, thông báo kết quả xử lý cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi để quản lý.

Theo Sở Nông nghiệp Quảng Ngãi, qua rà soát đến tháng 6/2023 toàn tỉnh Quảng Ngãi còn 55 tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động ngoài tỉnh chưa lắp đặt VMS và 360 tàu cá hoạt động ngoài tỉnh thường xuyên mất kết nối trên hệ thống giám sát tàu cá (phụ lục kèm theo); vì tàu không về địa phương nên rất khó khăn trong công tác quản lý đội tàu, công tác xác minh, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU.

Trước thực trạng trên, mới đây nhất ngày 20/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã “sức” công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành công tác quản lý tàu cá theo quy định (đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt thiết bị VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia) trước tháng 10/2023.

Thống kê danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt thiết bị VMS gửi các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh phối hợp quản lý.

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá của tỉnh và tàu cá của tỉnh khác hoạt động cập cảng, rời cảng tại các cảng cá chỉ định trên địa bàn tỉnh; tập trung cao điểm thực thi pháp luật, thực hiện việc xử phạt nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ.

Tuân thủ nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đảm bảo liên kết theo chuỗi; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu và tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý hoặc tàu cá có thông tin, dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá của tỉnh và tàu cá của tỉnh khác hoạt động xuất bến, nhập bến qua các Trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn tỉnh; tập trung cao điểm thực thi pháp luật, thực hiệc việc xử phạt nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2012 của Chính phủ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố các đối tượng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài (nếu có) để đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định của Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về chống khai thác IUU; triển khai đồng bộ các giải pháp về dân vận cơ sở để vận động cộng đồng ngư dân và các thành phần có liên quan tuân thủ pháp luật trong hoạt động thủy sản.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường thực hiện công tác quản lý tàu cá và triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá trên địa bàn quản lý; giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp cơ sở (xã/phường), lực lượng chức năng tại địa phương theo dõi, giám sát tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt thiết bị VMS.