Uncategorized

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bảy

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

Khu vực lập quy hoạch chung đô thị Bảy Ngàn có diện tích 1.409,62ha bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Bảy Ngàn, được giới hạn cụ thể như sau: Phía Bắc giáp với xã Trường Long Tây; phía Nam giáp với huyện Phụng Hiệp; phía Đông giáp với xã Tân Hòa; phía Tây giáp với huyện Vị Thủy.

Đô thị Bảy Ngàn có tính chất là đô thị phát triển thương mại – dịch vụ, kết hợp với sự hình thành Khu công nghiệp Tân Hòa để tạo thành động lực phát triển cho khu vực phía Tây của huyện Châu Thành A. Dự báo dân số đến năm 2030 là 16.000 người; đến năm 2040 là 18.000 người. Đến năm 2030, đất dân dụng khoảng 290-400ha và khoảng 320-450ha vào năm 2040. Đất xây dựng đô thị 180-250m2/người; đất dân dụng 100m2/người.

Theo đó, về không gian đô thị cần phải khai thác được tối đa các lợi thế và hạn chế các bất lợi về điều kiện tự nhiên; phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và đặc thù về đất đai, hạ tầng của thị trấn; tạo được môi trường sống tốt, an toàn cho dân cư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng. Định hướng phát triển không gian đô thị có sự lan tỏa từng bước, từng giai đoạn theo nhu cầu phát triển dân số đã được xác lập trong quy hoạch xây dựng vùng huyện. Đất khu vực phát triển đô thị phải được tính toán, dự báo theo khả năng phát triển theo từng giai đoạn quy hoạch. Xác định các chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, định hướng và nguyên tắc phát triển đối với từng khu chức năng; xác định các chỉ tiêu về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao trong các khu chức năng…