Uncategorized

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2

UBND tỉnh Bình Định có quyết định giao Sở Xây dựng tổ chức lập đồ án quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc QL 19 mới đoạn từ TP Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước.

Theo đó, vị trí, phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch tại khu vực xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước), tổng quy mô quy hoạch điều chỉnh khoảng 129,6 ha.

Nội dung đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng; dự báo dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung; xác định tổng quy mô dân số, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật; danh mục dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện phù hợp theo tình hình thực tế phát triển KT-XH hiện nay.

Đáng chú ý, quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị với việc xác định cốt xây dựng đối với từng khu đất; mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; cụ thể hóa quy hoạch chung về vị trí, quy mô bãi đỗ xe; nhu cầu và nguồn cấp nước; mạng lưới đường dây trung thế và hệ thống chiếu sáng đô thị; mạng lưới thoát nước, vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải…