Uncategorized

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên nhận Giải thưởng quốc tế

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã xuất sắc đạt giải Bạc-Giải thưởng quốc tế SIP Planning Awards 2023 tại Singapore.

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore cùng PGS.TS. KTS Trần Trọng Hanh-Chủ nhiệm Đồ án và Chủ tịch Hội Quy hoạch Singapore tại Lễ trao giải – Ảnh: VGP

Giải thưởng “SIP Planning Awards 2023” là giải thưởng danh giá quốc tế về quy hoạch do tổ chức “Singapore institute of planners” có uy tín trên thế giới chủ trì đánh giá và xét chọn trao giải. Giải thưởng nhằm tôn vinh giá trị, chất lượng, ý tưởng và tầm nhìn của các đồ án quy hoạch.

Đợt đánh giá, xét chọn giải lần này có gần 100 đồ án quy hoạch của các quốc gia trên thế giới. Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 đã xuất sắc đạt điểm cao và được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải Bạc. Điều này cho thấy, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã bảo đảm chất lượng cao, thể hiện tư duy, tầm nhìn và giá trị thực tiễn cao, mang tầm quốc tế.

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050.

Thái Nguyên là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Quy hoạch tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc. 

Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng trung du miền núi phía bắc và vùng Thủ đô Hà Nội.

Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, trung tâm giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm du lịch; trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ…

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng; là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.