Uncategorized

Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung

Ngày 12/10/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng, lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng) cho biết, huyện Thuỷ Nguyên nằm ở phía Bắc trung tâm thành phố Hải Phòng và nằm giữa hai khu vực phát triển đô thị là thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) với Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và trung tâm thành phố Hải Phòng; có nhiều lợi thế về tài nguyên khoáng sản, phát triển công nghiệp, du lịch, ngành nghề truyền thống. Trên địa bàn huyện có nhiều công trình, di tích lịch sử, văn hóa là tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng và tâm linh như di tích Bạch Đằng Giang, di tích bãi cọc Cao Quỳ…

Hiện nay, huyện Thủy Nguyên là đơn vị hành chính nông thôn. Do đó, việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên để thiết lập chính quyền đô thị sẽ tạo điều kiện phát huy tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của huyện, đúng với tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 Bộ Chính trị; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ; Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030”, dự kiến giai đoạn 2021-2025 đô thị Thủy Nguyên sẽ là đô thị loại III (huyện Thủy Nguyên dự kiến thành lập thành phố).

Theo Quyết định số 323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Thủy Nguyên nằm trong định hướng phát triển không gian thành phố với mô hình thành phố trực thuộc thành phố. Việc xây dựng đơn vị hành chính đô thị qua đó thiết lập mô hình chính quyền đô thị là phù hợp với quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng trên địa bàn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thủy Nguyên nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Do đó, lập Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045 là cần thiết trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Quy mô, diện tích lập quy hoạch đô thị Thủy Nguyên khoảng 26.910,17ha. Trong đó, diện tích hành chính huyện Thủy Nguyên là 26.191,17ha; diện tích trên địa bàn quận Hải An là 719ha (khu vực đảo Vũ Yên và phần mặt nước liền kề đảo Vũ Yên thuộc phường Đông Hải 1).

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng đô thị Thủy Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, hướng tới thành phố sinh thái thông minh, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, có bản sắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, đạt các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II trước năm 2035. Xây dựng huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng; có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh; quản lý và phát triển đô thị bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 06- NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiệm vụ đưa ra yêu cầu nội dung chính của quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên, trong đó cần tập trung phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, môi trường; rà soát các chương trình, quy hoạch, dự án trên địa bàn; đánh giá vai trò, vị thế, tiềm năng của đô thị Thủy Nguyên trong mối quan hệ vùng; xác định nguồn lực và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực: cần làm rõ thời hạn lập quy hoạch; rà soát các quy hoạch, để xác định những nội dung kế thừa, điều chỉnh; làm rõ định hướng phát triển không gian, các khu vực đặc thù; xác định khu vực nội thành, ngoại thành để làm cơ sở đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; xác định rõ không gian cảnh quan ven sông Cấm, sông Bạch Đằng, vùng di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng Giang; chú trọng các nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu,  phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; chú trọng rà soát, đánh giá các di sản văn hóa trên địa bàn để có chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di sản một cách hợp lý.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh sự cần thiết lập quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đến năm 2045, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn rà soát thời hạn lập quy hoạch, bổ sung giai đoạn quy hoạch đến 2040.

Về phạm vi ranh giới lập quy hoạch, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đồng ý với diện tích, phạm vi lập quy hoạch gồm huyện Thủy Nguyên và toàn bộ đảo Vũ Yên như Nhiệm vụ đề xuất, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn lưu ý đơn vị tư vấn và UBND huyện Thủy Nguyên tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng; chú trọng rà soát quan điểm, mục tiêu, tính chất của đô thị Thủy Nguyên; rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý liên quan; đánh giá hiện trạng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật của đô thị chú ý gắn liền với các mục tiêu, định hướng phát triển đô thị Thủy Nguyên; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông kết nối nội thị và liên vùng.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị đơn vị tư vấn và thành phố Hải Phòng tập trung hoàn thiện hồ sơ tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và hồ sơ Nhiệm vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.