Tin Tức

Hải Phòng sẽ thu hồi dự án khu đô thị

Văn phòng UBND thành phố vừa có Thông báo 144 truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng về tình hình thực hiện, triển khai các dự án do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát đề xuất đầu tư.  

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã đưa ra yêu cầu về mốc thời gian cụ thể đối với từng dự án.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, quận Hải An, lãnh đạo thành phố Hải Phòng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch thành phố phối hợp với UBND quận Hải An tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực thực hiện Dự án trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Hải An, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát tập trung triển khai dự án này. Theo đó, tới tháng 7/2023 hoàn thành công tác lập, xin ý kiến cộng đồng, xin ý kiến các cơ quan có liên quan, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án; lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, lập dự án đầu tư điều chỉnh.

Tháng 8/2023 hoàn thành việc trình thành phố cho ý kiến đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh; trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

Tháng 11/2023 hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh; lập bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án; Tháng 12/2023 hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), điều chỉnh quyết định giao đất và các thủ tục đất đai của dự án; Tháng 3/2024 hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở dự án; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt dự án.

Tháng 6/2024 hoàn thành việc thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng (phần hạ tầng) và tổ chức khởi công dự án.

Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc thu hồi dự án theo quy định.

Được biết, năm 2011, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (Tổng công ty Kinh Bắc) thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) với tổng diện tích khoảng 585ha. Ngày 8.10.2012, UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định giao 581,94ha/585ha cho chủ đầu tư thực hiện dự án nêu trên. 

Năm 2012, Tổng Công ty Kinh Bắc đã thành lập Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát (Công ty Tràng Cát) để thực hiện dự án, được Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi nhằm tăng vốn đầu tư dự án lên tới 6.000 tỷ đồng.

Căn cứ theo nội dung mà Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nêu trong giấy chứng nhận đầu tư, dự án có tiến độ hoàn thành trong vòng 8 năm, dự kiến khởi công trong quý II.2012. Nhưng đến nay, sau khoảng 7 năm, dự án vẫn chưa… khởi công.

Bên cạnh dự án Khu đô thị Tràng Cát, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, huyện An Lão cũng được lãnh đạo thành phố Hải Phòng “điểm danh”.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đề nghị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng tập trung triển khai dự án theo tiến độ như sau: 

Tháng 7/2023 phải hoàn thành công tác lập, xin ý kiến cộng đồng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/2000 của dự án; Dự kiến hoàn thành việc xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối Dự án với đường Quốc lộ 10; Tháng 9/2023 hoàn thành việc phê duyệt chủ trương dự án; Tháng 5/2024 tổ chức khởi công dự án.

Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc lựa chọn nhà đầu tư khác để nghiên cứu triển khai dự án.

UBND thành phố Hải Phòng cũng giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng hướng dẫn, phối hợp với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng thực hiện dự án đảm bảo tiến độ nêu trên.

Đối với Dự án Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ tại xã Hồng Phong, xã An Hoà, huyện An Dương, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Công Thương thẩm định, hoàn thiện hồ sơ bổ sung Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ vào quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 05/6/2023.

Đề nghị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng khẩn trương tổ chức lập đề xuất Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp, trong đó bao gồm tuyến đường kết nối giữa Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ sang tỉnh Hải Dương trình duyệt theo quy định.