Uncategorized

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách

Cụ thể, danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Hội đồng), gồm:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân; Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam Trương Gia Bình; Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan (Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng).

 Các thành viên Hội đồng gồm:

– Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Ông Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam;

– Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

– Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;

– Bà Hà Thị Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam;

– Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

– Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;

– Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam;

– Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam;

– Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam;

– Ông Don Di Lam, Chủ tịch danh dự kiêm Cố vấn cấp cao Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam;

– Bà Trần Thị Thư, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam;

– Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;

– Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam;

– Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch;

– Ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam;

– Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Hàng hải Việt Nam;

– Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng các hiệp hội doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long;

– Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương;

– Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam;

– Bà Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam;

– Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam;

– Ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam;

– Ông Kinoshita Tadahiro, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam;

– Ông Kim Kyoung Don, Trưởng phòng Đầu tư, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng

Theo Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính là tổ chức tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Đồng thời, chủ động nắm bắt, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ hoặc trực tiếp đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tham gia ý kiến về các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến ban hành trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

Hội đồng định kỳ hoặc đột xuất tổ chức làm việc với cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm điều phối, bảo đảm điều kiện làm việc của Hội đồng, cơ quan thường trực, giúp việc, thư ký Hội đồng và huy động các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham gia các hoạt động của Hội đồng; nghiên cứu các sáng kiến cải cách quy định hành chính do các thành viên Hội đồng đề xuất trước khi Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ thư ký Hội đồng.