Uncategorized

Thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh minh họa

Trước đó, tại kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XVI, diễn ra từ ngày 4 đến 8/12 vừa qua, xét tờ trình của UBND thành phố đề nghị thông qua Đồ án, báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Nội dung trọng tâm của việc điều chỉnh nhằm thống nhất và đồng bộ với nghiên cứu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Thủ đô, nắm bắt các cơ hội phát triển mới, định hướng cho các ngành kinh tế chủ đạo, như: Dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế trọng tâm.

Đồ án đưa ra các đề xuất mới về tập trung xây dựng Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm động lực phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia; xây dựng trục sông Hồng là trung tâm hội tụ, điểm nhấn quan trọng của vùng đô thị hóa Đồng bằng sông Hồng; mô hình thành phố trong Thủ đô; sân bay thứ 2 – Vùng Thủ đô Hà Nội tại phía Nam; phát triển đô thị theo mô hình TOD, cải tạo và tái thiết đô thị; xây dựng hành lang xanh…

Đồ án cũng đưa ra mô hình cấu trúc phát triển Thủ đô Hà Nội; định hướng phát triển không gian; định hướng phân bổ đất đai và dân số; định hướng phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội và định hướng điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học; ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị và ý kiến của đại biểu HĐND thành phố để hoàn thiện nội dung của Đồ án, báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố cho thấy, nội dung đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được nghiên cứu, các đề xuất có tính khoa học và thực tiễn, cơ bản đảm bảo phù hợp nội dung theo Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Ban Đô thị đề nghị làm rõ hơn định hướng phát triển về quy mô của các đô thị để phù hợp với thực tiễn phát triển của Thủ đô sau hơn 10 năm. Khẳng định vai trò của không gian xanh trong cấu trúc đô thị của Thủ đô. Bổ sung luận chứng làm rõ hơn cấu trúc đô thị của Thủ đô phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Ngoài 5 trục phát triển như đề xuất, Đồ án xem xét thêm vai trò, tầm quan trọng của trục kết nối đô thị trung tâm với đô thị Xuân Mai để bổ sung, nếu phù hợp.