Uncategorized

Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với đồ án

Ngày 08/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 135/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (viết tắt là Đồ án quy hoạch).

Về cơ sở, căn cứ pháp lý: Theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu công nghiệp Gia Lách có vị trí tại huyện Nghị Xuân trên cơ sở mở rộng quy mô từ 100 ha thành 300 ha. Do đó, phạm vi lập quy hoạch theo Văn bản số 6758/UBND-KT1 là một phần diện tích của khu công nghiệp Gia Lách.

Căn cứ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức lập, thẩm định phê duyệt toàn bộ khu vực được quy hoạch theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với khu công nghiệp Gia Lách với diện tích khoảng 300 ha phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh.

Một số góp ý đối với quy hoạch khu công nghiệp Gia Lách mở rộng kèm theo văn bản số 6758/UBND-KT:

Rà soát, đảm bảo việc kết nối về hạ tầng kỹ thuật (cao độ nền, cấp nước, thoát nước…) giữa phần diện tích 100 ha khu công nghiệp đã được đầu tư xây dựng và phần diện tích mở rộng khu công nghiệp.

Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2021/BXD về tỷ lệ các loại đất cây xanh, giao thông, các khu kỹ thuật; khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường đối với khu dân cư xã Xuân Viên.

Nghiên cứu quy mô, vị trí khu vực hành chính và trung tâm công cộng trong đồ án quy hoạch đảm bảo đủ diện tích xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, thiết chế công đoàn cho người lao động tại khu công nghiệp, sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận từ các phía.

Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng phải đảm bảo việc kết nối giao thông với các tuyến đường quốc lộ tránh xảy ra hiện tượng ùn tắc và phải đảm an toàn giao thông.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 135/BXD-QHKT.