Uncategorized

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Phân khu 9, đô

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Quy hoạch Phân khu 9, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch nằm ở trung tâm của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; thuộc một phần thị trấn Nham Biền và các phường, xã: Song Mai, Đa Mai, Thọ Xương, Trần Phú, Mỹ Độ, Lê Lợi, Đồng Sơn, Tân Tiến, Tân Liễu, Hương Gián, Xuân Phú, Tiến Dũng, tỉnh Bắc Giang; trong đó thành phố Bắc Giang gồm 08 phường, xã (05 phường: Thọ Xương, Trần Phú, Mỹ Độ, Lê Lợi, Đa Mai và 03 xã: Đồng Sơn, Tân Tiến, Song Mai). Huyện Yên Dũng gồm 01 thị trấn Nham Biền và 04 xã: Hương Gián, Xuân Phú, Tân Liễu, Tiến Dũng.

Khu vực nghiên cứu được giới hạn bởi hệ thống đê hai bên sông Thương từ Tây Bắc xuống Đông Nam với phạm vi ranh giới nghiên cứu như sau: Phía Bắc giáp xã Quế Nham, huyện Tân Yên và xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang; phía Nam giáp phân khu 7, 8; phía Đông giáp phân khu 1; 2; 6; phía Tây giáp phân khu 3, 4, 5.

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.354 ha. Quy mô dân số, đến năm 2030 khoảng 12.700 người, đến năm 2045 khoảng 16.000 người. Về tính chất, đây là khu vực hành lang xanh, công viên vui chơi giải trí ven sông, dịch vụ du lịch đường thủy, công viên sinh thái bán ngập, gắn với hành lang thoát lũ sông Thương.