Uncategorized

Phát triển đô thị Bắc Giang đạt tiêu chí đô

Phát triển đô thị Bắc Giang (bao gồm thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng) đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2024 và đạt tiêu chí của đô thị loại I trước năm 2030.

Ảnh minh họa.

Đó là mục tiêu Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045 vừa được HĐND tỉnh ban hành.

Theo đó, đô thị Bắc Giang được chia làm 9 khu vực bao gồm:

Khu vực 1 là khu đô thị trung tâm hiện hữu, có diện tích khoảng 1.466 ha; là trung tâm thành phố Bắc Giang hiện hữu, bao gồm 09 phường, xã: Dĩnh Kế, Dĩnh Trì, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Trần Phú, Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương, Xương Giang.

Khu vực 2 là khu đô thị phức hợp, trung tâm mới đa năng, có diện tích khoảng 2.247 ha, bao gồm 08 phường, xã, thị trấn: Dĩnh Kế, Tân Tiến, Hương Gián, Dĩnh Trì, Xuân Phú, thị trấn Tân An, một phần phường Hoàng Văn Thụ và phường Lê Lợi.

Khu vực 3 là khu đô thị đầu mối – thương mại dịch vụ, có diện tích khoảng 1.914 ha, bao gồm 04 xã: Đồng Sơn, Nội Hoàng, Tiền Phong và một phần xã Song Khê.

Khu vực 4 là khu đô thị phía Tây Bắc, có diện tích khoảng 1.537 ha, bao gồm 06 phường, xã: Mỹ Độ, Đa Mai, Song Mai, Tân Mỹ, Song Khê và một phần xã Đông Sơn.

Khu vực 5 là khu đô thị sinh thái phía Bắc, có diện tích khoảng 907ha, bao gồm 02 phường, xã: Song Mai, Đa Mai.

Khu vực 6 là khu đô thị cửa ngõ phía Đông, có diện tích khoảng 2.048 ha, bao gồm thị trấn Tân An và các xã: Lão Hộ, Xuân Phú.

Khu vực 7 là khu du lịch sinh thái núi Nham Biền, có diện tích khoảng 2.599 ha, bao gồm một phần thị trấn Nham Biền và các xã: Nội Hoàng, Tiền Phong, Tân Liễu, Yên Lư, Đồng Sơn.

Khu vực 8 là khu đô thị sáng tạo và sản xuất, có diện tích khoảng 4.378 ha, bao gồm thị trấn Nham Biền và các xã: Yên Lư, Cảnh Thụy, Tiến Dũng.

Khu vực 9 là khu vực hành lang xanh, công viên vui chơi giải trí dọc sông Thương, có diện tích khoảng 1.354 ha, bao gồm một phần thị trấn Nham Biền và các phường, xã: Song Mai, Đa Mai, Thọ Xương, Trần Phú, Mỹ Độ, Lê Lợi, Đồng Sơn, Tân Tiến, Tân Liễu, Hương Gián, Xuân Phú, Tiến Dũng.