Uncategorized

Quy hoạch phân khu phường trung tâm thị xã Phong

Ngày 26/3, UBND huyện Phong Điền tổ chức công bố đồ án quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Phong Điền – Phong Thu (định hướng thành lập phường) đến năm 2045.

Bản đồ quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Phong Điền – Phong Thu 

Theo đó, quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Phong Điền – Phong Thu định hướng thành lập phường đến năm 2045, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 4.533,76 ha; quy mô dân số hiện trạng khoảng 11.202 người, dân số quy hoạch đến đến năm 2030 khoảng 17.770 người và đến năm 2045 khoảng 24.100 người.

Đây là đô thị trung tâm, đô thị động lực của thị xã Phong Điền trong tương lai; bao gồm các chức năng trung tâm hành chính, công cộng, thương mại, thể dục thể thao, y tế, giáo dục và một số chức năng khác; là khu vực phát triển công nghiệp, nhà ở và dịch vụ hỗ trợ khu công nghiệp, các khu vực logistic, các khu sản xuất tập trung; khu vực phát triển đô thị hài hòa với bảo tồn và hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm Thừa Thiên Huế, phát huy huy giá trị đặc sắc Cố đô và di sản văn hóa vật thể, vi phật thể đã được UNESCO công nhận.

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: Những năm qua, thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu đã đạt được một số thành tựu nhất định về phát triển kinh tế -xã hội, đã triển khai một số đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết.

Tuy nhiên, trong công tác quy hoạch kiến trúc, chỉnh trang đô thị, đấu nối các dự án hạ tầng còn gặp rất nhiều khó khăn và bất cập do chưa có quy hoạch phân khu; từ đó dẫn tới việc thu hút đầu tư còn chậm chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của đô thị thị xã tương lai. Việc lập đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu vực trung tâm Phong Điền – Phong Thu thực sự cần thiết, sẽ tạo dựng hình ảnh mới cho khu vực, động lực thu hút dự án đầu tư, xây dựng các công trình, đón đầu các xu thế phát triển trong thời gian đến.